Scroll to navigation

LRFVIEWER(1) calibre LRFVIEWER(1)

NAME

lrfviewer - lrfviewer

lrfviewer [options] book.lrf


Read the LRF e-book book.lrf

Whenever you pass arguments to lrfviewer that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[INDSTILLINGER]

Deaktiver orddeling. Bør markant øge hastigheden for opteging.

Vis denne hjælpetekst og afslut

Profile the LRF renderer

Udskriv yderligere information om optegningsprocessen

vis programmets version og afslut

Turn on visual aids to debugging the rendering engine

By default the background is off white as I find this easier on the eyes. Use this option to make the background pure white.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

juni 17, 2022 5.44.0