Scroll to navigation

LRFVIEWER(1) calibre LRFVIEWER(1)

NAME

lrfviewer - lrfviewer

lrfviewer [options] book.lrf


Read the LRF e-book book.lrf

Whenever you pass arguments to lrfviewer that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[SEÇENEKLER]

Hecelemeyi kapat. Gerçeklemeyi önemli ölçüde hızlandıracaktır.

bu yardım iletisini göster ve çık

LRF oluşturucu profili

Gerçekleme süreci hakkında daha fazla bilgi yazdır

programın sürüm numarasını göster ve çık

Gerçekleme motorunun hatalarını ayıklamak için görsel yardımları aç

Gözler için daha kolay olduğunu düşündüğümden varsayılan olarak arkaplan kapalıdır. Bu seçeneği arkaplanı tamamen beyaz yapmak için kullanın.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

Haziran 17, 2022 5.44.0