Scroll to navigation

ID(1) Polecenia użytkownika ID(1)

NAZWA

id - wyświetla rzeczywiste i efektywne identyfikatory użytkownika i grupy

SKŁADNIA

id [OPCJA]... [UŻYTKOWNIK]...

OPIS

Wyświetla informacje o użytkowniku i grupie dla każdego podanego UŻYTKOWNIKA lub (jeśli go nie podano) dla bieżącego procesu.

ignorowane, istnieje w celu zachowania zgodności z innymi wersjami
wyświetla jedynie kontekst bezpieczeństwa procesu
wyświetla jedynie efektywny identyfikator grupy
wyświetla wszystkie identyfikatory grup
wyświetla nazwę zamiast numeru, do opcji -ugG
wyświetla rzeczywisty identyfikator zamiast efektywnego, do opcji -ugG
wyświetla jedynie efektywny identyfikator użytkownika
oddziela wpisy za pomocą znaku NUL, a nie spacji;
niedozwolone w zwykłym formacie
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Bez żadnych OPCJI - wyświetla zestaw przydatnych informacji, które udało się pozyskać.

AUTOR

Napisane przez Arnolda Robbinsa i Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/id>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) id invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

wrzesień 2022 GNU coreutils 9.1