Scroll to navigation

BASENAME(1) Příručka uživatele BASENAME(1)

JMÉNO

basename - vypíše jméno souboru bez cesty a případně bez zadané přípony

POUŽITÍ

basename JMÉNO [PŘÍPONA]
basename VOLBA... JMÉNO...

POPIS

Oddělí ze zadaného JMÉNA všechna úvodní jména adresářů. Jestliže je zadána PŘÍPONA, bude také odstraněna.

Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.

zpracuje násobné argumenty, každý považuje za JMÉNO
odstraní koncovou PŘÍPONU; obsahuje -a
odděluje výstup pomocí znaku NUL namísto novým řádkem
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

PŘÍKLADY

Vypíše "sort"
Vypíše "stdio"
Vypíše "stdio"
Vypíše "str1" následováno "str2"

AUTOR

Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

dirname(1), readlink(1)

Úplná dokumentace je na <https://www.gnu.org/software/coreutils/basename>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) basename invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Září 2020 GNU coreutils 8.32