Scroll to navigation

CREATE_MAKEFILES() CREATE_MAKEFILES()

NAMN

create_makefiles - Skapar om alla Makefile under en katalog

SYNOPSIS

create_makefiles [katalog]

BESKRIVNING

create_makefiles skapar om alla Makefile i katalog och dess underkataloger (rekursivt) från motsvarande Makefile.am mallar.

Skriptet måste köras från toppnivåkatalogen (den som innehåller configure). Skriptet sparar tid jämfört med att köra om configure helt och hållet.

Om källkodskatalogen skiljer sig från byggkatalogen (se miljövariablerna nedan), antas att varje Makefile.am och Makefile.in hör hemma under källkodskatalogen och att varje Makefile hör hemma under byggkatalogen.

Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

MILJÖ

En av följande variabler (men inte båda) ska vara angiven om källkodskatalogen är skild från byggkatalogen. Om byggkatalogen helt enkelt är en underkatalog till källkodskatalogen, ska den enklare variabeln OBJ_SUBDIR användas.

OBJ_SUBJDIR

Anger att byggkatalogen finns i den angivna underkatalogen i källkodskatalogen. Om källkodskatalogen till exempel är kdesdk och byggkatalogen är kdesdk/obj-i386-linux, så ska OBJ_SUBDIR ställas in till obj-i386-linux.

OBJ_REPLACEMENT

Ett sed-uttryck som används för att transformera källkodskatalogen till byggkatalogen. Om källkodskatalogen till exempel är kdesdk/obj-i386-linux då ska OBJ_REPLACEMENT ställas in till s#kdesdk#kdesdk-obj#.

SE OCKSÅ

create_makefile(1) make(2)

UPPHOVSMÄN

create_makefiles är skrivet av David Faure <faure@kde.org>.

Den här manualsidan är framtagen av Ben Burton <bab@debian.org> för Debians GNU/Linux-system (men kan användas av andra).