Scroll to navigation

CREATE_MAKEFILE [FIXME: manual] CREATE_MAKEFILE

NAMN

create_makefile - Skapar Makefile.in och Makefile från en Makefile.am

SYNOPSIS

create_makefile [relativ_sökväg/Makefile] [relativ_sökväg]

BESKRIVNING

create_makefile skapar Makefile.in och Makefile i en underkatalog som innehåller en Makefile.am. Skriptet sparar tid jämfört med att köra om configure helt och hållet.

Observera att du måste ange sökvägen till önskad Makefile Makefile.am (även om det slutliga /Makefile kan utelämnas).

Skriptet kan köras från toppnivåkatalogen (den som innehåller configure) eller från någon av dess underkataloger.

Om källkodskatalogen skiljer sig från byggkatalogen (se miljövariablerna nedan), antas att varje Makefile.am och Makefile.in hör hemma under källkodskatalogen och att varje Makefile hör hemma under byggkatalogen.

Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

MILJÖ

En av följande variabler (men inte båda) ska vara angiven om källkodskatalogen är skild från byggkatalogen. Om byggkatalogen helt enkelt är en underkatalog till källkodskatalogen, ska den enklare variabeln OBJ_SUBDIR användas.

OBJ_SUBJDIR

Anger att byggkatalogen finns i den angivna underkatalogen i källkodskatalogen. Om källkodskatalogen till exempel är kdesdk och byggkatalogen är kdesdk/obj-i386-linux, så ska OBJ_SUBDIR ställas in till obj-i386-linux.

OBJ_REPLACEMENT

Ett sed-uttryck som används för att transformera källkodskatalogen till byggkatalogen. Om källkodskatalogen till exempel är ~/src/kdesdk och byggkatalogen är ~/src/kdesdk-obj, då ska OBJ_REPLACEMENT ställas in till s#kdesdk#kdesdk-obj#.

SE OCKSÅ

create_makefiles(1)

UPPHOVSMÄN

create_makefile är skrivet av David Faure <faure@kde.org>. Den här manualsidan är framtagen av Ben Burton <bab@debian.org> för Debians GNU/Linux-system (men kan användas av andra).

2003-03-08 [FIXME: source]