Scroll to navigation

PROTOCOLS(5) Podręcznik programisty Linuksa PROTOCOLS(5)

NAZWA

protocols - plik definiujący protokoły

OPIS

Jest to plik tekstowy w formacie ASCII, opisujący różne, dostępne w podsystemie TCP/IP, protokoły internetowe DARPA. Plik ten powinien zawierać właściwe wartości, a nie użyte w plikach nagłówkowych ARPA, ani tym bardziej po prostu wymyślone. Zawarte w tym pliku numery protokołów pojawią się w polu protocol każdego nagłówka IP.
 
Najlepiej nic tu nie zmieniać, gdyż zmiany mogą być przyczyną powstawania nieprawidłowych pakietów IP. Numery protokołów i ich nazwy ustalane są przez IANA (Internet Assigned Numbers Authority).
 
Każda linia ma następującą postać:
 
protokół numer aliasy ...
 
gdzie pola są rozdzielane spacją lub znakiem tabulacji. Puste linie są ignorowane. Jeśli linia zaczyna się od krzyżyka (#), to znak ten i część linii, która po nim następuje są ignorowane.
 
Opisy pól:
protokół
wewnętrzna nazwa protokołu. Na przykład ip, tcp lub udp.
numer
oficjalny numer tego protokołu, który będzie widoczny w nagłówku IP.
aliasy
opcjonalne aliasy dla protokołu.
Ten plik może być rozprowadzany przez sieć przy użyciu ogólnosieciowej usługi nazewnictwa, takiej jak Yellow Pages/NIS czy BIND/Hesoid.

PLIKI

/etc/protocols
Plik definicji protokołów.

ZOBACZ TAKŻE

getprotoent(3)
 
http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.40 projektu Linux man-pages. Opis projektu oraz informacje dotyczące zgłaszania błędów można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Bartłomiej Sowa (PTM) <bartowl@kki.net.pl>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.40 oryginału.
23-09-2008 Linux