Scroll to navigation

PROTOCOLS(5) Podręcznik programisty Linuksa PROTOCOLS(5)

NAZWA

protocols - plik definiujący protokoły

OPIS

Jest to plik tekstowy w formacie ASCII, opisujący różne, dostępne w podsystemie TCP/IP, protokoły internetowe DARPA. Plik ten powinien zawierać właściwe wartości, a nie użyte w plikach nagłówkowych ARPA, ani tym bardziej po prostu wymyślone. Zawarte w tym pliku numery protokołów pojawią się w polu protocol każdego nagłówka IP.

Najlepiej nic tu nie zmieniać, gdyż zmiany mogą być przyczyną powstawania nieprawidłowych pakietów IP. Numery protokołów i ich nazwy ustalane są przez IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

Każda linia ma następującą postać:

protokół numer aliasy ...

gdzie pola są rozdzielane spacją lub znakiem tabulacji. Puste linie są ignorowane. Jeśli linia zaczyna się od krzyżyka (#), to znak ten i część linii, która po nim następuje są ignorowane.

Opisy pól:

wewnętrzna nazwa protokołu. Na przykład ip, tcp lub udp.
oficjalny numer tego protokołu, który będzie widoczny w nagłówku IP.
opcjonalne aliasy dla protokołu.

Ten plik może być rozprowadzany przez sieć przy użyciu ogólnosieciowej usługi nazewnictwa, takiej jak Yellow Pages/NIS czy BIND/Hesoid.

PLIKI

/etc/protocols
Plik definicji protokołów.

ZOBACZ TAKŻE

getprotoent(3)

http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Bartłomiej Sowa <bartowl@kki.net.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

5 sierpnia 2012 r. Linux