Scroll to navigation

MKNOD(1) Polecenia użytkownika MKNOD(1)

NAZWA

mknod - tworzy pliki specjalne: blokowe lub znakowe

SKŁADNIA

mknod [OPCJA]... NAZWA TYP [NR-GŁÓWNY NR-POBOCZNY]

OPIS

Tworzy pliki specjalne o podanej NAZWIE i TYPIE
Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
-m, --mode=TRYB
ustawia TRYB uprawnień, zamiast domyślnego a=rw minus bity ustawione w umask
-Z, --context=KONTEKST
ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux NAZWY na KONTEKST
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie
Jeśli TYP jest jednym z: b, c lub u musi zostać podany zarówno NR-GŁÓWNY (major) jak i NR-POBOCZNY (minor). Oba numery muszą zostać pominięte przy TYPIE p. Jeśli NR-GŁÓWNY lub NR-POBOCZNY zaczyna się od 0x lub 0X, to jest interpretowany jako liczba szesnastkowa, w przeciwnym wypadku jest uznawany za liczbę dziesiętną. TYP może być jednym z:
b
tworzy specjalny plik blokowy (buforowany)
c, u
tworzy specjalny plik znakowy (niebuforowany)
p
tworzy potok nazwany (FIFO)
UWAGA: aktualnie używana powłoka może posiadać swoją wersję mknod, która z reguły przesłania wersję opisaną w niniejszym podręczniku. Proszę zapoznać się z dokumentacją używanej powłoki, aby dowiedzieć się szczegółów o obsługiwanych opcjach. Aby wywołać opisaną tu wersję, można użyć polecenia env tzn. env mknod ....

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów w mknod proszę wysyłać (po angielsku) na adres bug-coreutils@gnu.org
 
Strona internetowa GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
 
Ogólna pomoc dotycząca oprogramowania GNU: <http://www.gnu.org/gethelp/>
 
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu mknod proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2011 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
 
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

mknod(2)
Pełna dokumentacja mknod jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli programy info i mknod są poprawnie zainstalowane, to polecenie
info coreutils 'mknod invocation'
powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.13 oryginału.
wrzesień 2011 GNU coreutils 8.12.197-032bb