Scroll to navigation

MKFS(8) Podręcznik Administratora Linuksa MKFS(8)

NAZWA

mkfs - twórz linuksowy system plików MINIX

SKŁADNIA

mkfs [-c|-l filename] [-nnamelength] [-i inodecount] [-v] urządzenie [size-in-blocks]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
mkfs tworzy linuksowy system plików MINIX na zadanym urządzeniu (zwykle partycji dysku).
 
urządzenie występuje zwykle w następującej postaci:
 
/dev/hda[1-8] (1-szy dysk IDE)
/dev/hdb[1-8] (2-gi dysk IDE)
/dev/sda[1-8] (1-szy dysk SCSI)
/dev/sdb[1-8] (2-gi dysk SCSI)

 
Parametr size-in-blocks jest pożądanym rozmiarem systemu plików, wyrażonym jako liczba bloków. Informacja ta może być określona przy pomocy programów fdisk(8) lub cfdisk(8) Jeśli pominięto rozmiar, to zostanie on określony automatycznie. Dozwolone są wyłącznie liczby bloków większe od 10 i mniejsze od 65536.

OPCJE

-c
Przed utworzeniem systemu plików sprawdź błędne bloki (bad blocks) urządzenia. Jeżeli zostaną znalezione jakieś błędne bloki, to wyświetlana jest ich ilość.
-nnamelength
Określa maksymalną długość nazw plików. Pomiędzy -n a namelength nie może być odstępu. Obecnie dozwolone są wyłącznie wartości 14 i 30. Domyślną wartością jest 30.
-i inodecount
Określa liczbę i-węzłów (inodes) systemu plików.
-l filename
Odczytaj listę błędnych bloków z pliku o nazwie filename. Plik zawiera po jednym numerze błędnego bloku w każdym wierszu. Wyświetlana jest ilość odczytanych błędnych bloków.
-v
Twórz system plików Minix wersji 2.

KODY ZAKOŃCZENIA

mkfs.minix zwraca jeden z poniższych kodów zakończenia:
0
Bez błędów
8
Błąd działania
16
Błąd użycia (składni)

ZOBACZ TAKŻE

fsck(8), mkefs(8), efsck(8), reboot(8).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 8 mkfs.minix
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
2 lipca 1996 Util-linux 2.6