Scroll to navigation

MKFS.MINIX(8) Administracja systemem MKFS.MINIX(8)

NAZWA

mkfs - tworzy system plików Minix

SKŁADNIA

mkfs.minix [opcje] urządzenie [rozmiar-w-blokach]

OPIS

mkfs.minix tworzy linuksowy system plików MINIX na zadanym urządzeniu (zwykle partycji dysku).

urządzenie występuje zwykle w następującej postaci:

/dev/hda[1-8] (1. dysk IDE)
/dev/hdb[1-8] (2. dysk IDE)
/dev/sda[1-8] (1. dysk SCSI)
/dev/sdb[1-8] (2. dysk SCSI)

Urządzenie może być urządzeniem blokowym lub plikiem obrazu takowego, lecz nie jest to wymuszone. Urządzenie znakowe nie zapewni wiele rozrywki :-).

Parametr rozmiar-w-blokach jest pożądanym rozmiarem systemu plików, wyrażonym jako liczba bloków. Jest obecny tylko w celu kompatybilności wstecznej. Jeśli pominięto rozmiar, to zostanie on określony automatycznie. Dozwolone są wyłącznie liczby bloków większe od 10 i mniejsze od 65536.

OPCJE

-c, --check

Przed utworzeniem systemu plików sprawdza uszkodzone bloki urządzenia. Jeżeli zostaną znalezione jakieś błędne bloki, to wyświetlana jest ich liczba.

-n, --namelength długość

Określa maksymalną długość nazw plików. Obecnie dozwolone są wyłącznie wartości 14 i 30 w przypadku wersji 1 i 2 systemu plików. Wersja 3 pozwala wyłącznie na wartość 30. Domyślnie jest to 30.

--lock[=tryb]

Używa blokady na wyłączność BSD do urządzeń i plików na których działa. Opcjonalnym argumentem tryb może być yes, no (albo 1 lub 0) lub też nonblock. Jeśli nie poda się trybu, domyślną wartością jest yes. Opcja ta przesłania zmienną środowiskową $LOCK_BLOCK_DEVICE. Choć domyślnie nie jest używana żadna blokada, zaleca się jej użycie aby uniknąć kolizji z systemd-udevd(8) i innymi narzędziami.

-i, --inodes liczba

Określa liczbę i-węzłów systemu plików.

-l, --badblocks nazwa-pliku

Odczytuje listę uszkodzonych bloków z pliku o nazwie nazwa-pliku. Plik zawiera po jednym numerze błędnego bloku w każdym wierszu. Wyświetlana jest liczba odczytanych błędnych bloków.

-1

Tworzy system plików Minix w wersji 1. Tak jest domyślnie.

-2, -v

Tworzy system plików Minix w wersji 2.

-3

Tworzy system plików Minix w wersji 3.

-h, --help

Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

-V, --version

Print version and exit. The long option cannot be combined with other options.

ŚRODOWISKO

LOCK_BLOCK_DEVICE=<tryb>

używa blokowania na wyłączność BSD. Tryb to "1" lub "0". Więcej informacji w opisie opcji --lock.

KOD ZAKOŃCZENIA

The exit status returned by mkfs.minix is one of the following:

0

Brak błędów

8

Błąd działania

16

Błąd użycia (składni)

ZOBACZ TAKŻE

fsck(8), mkfs(8), reboot(8)

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Raporty o błędach proszę zgłaszać pod adresem <https://github.com/util-linux/util-linux/issues>.

DOSTĘPNOŚĆ

The mkfs.minix command is part of the util-linux package which can be downloaded from Linux Kernel Archive <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/>.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

11 maja 2022 r. util-linux 2.38.1