Scroll to navigation

GETPID(2) Podręcznik programisty Linuksa GETPID(2)

NAZWA

getpid, getppid - pobranie identyfikatora procesu

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>
 
#include <unistd.h>
 
pid_t getpid(void);
 
pid_t getppid(void);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
getpid zwraca ID obecnego procesu. (Jest to często wykorzystywane przez funkcje generujące unikalne nazwy plików tymczasowych.)
 
getppid zwraca PID rodzica obecnego procesu.

ZGODNE Z

POSIX, BSD 4.3, SVID

ZOBACZ TAKŻE

exec(3), fork(2), kill(2), mkstemp(3), tmpnam(3), tempnam(3), tmpfile(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 getpid
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
1993-07-23 Linux 0.99.11