Scroll to navigation

FORK(2) Podręcznik programisty Linuksa FORK(2)

NAZWA

fork - utworzenie procesu potomnego

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>
 
#include <unistd.h>
 
pid_t fork(void);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
fork tworzy proces potomny, który różni się od procesu macierzystego jedynie swoimi numerami PID i PPID oraz tym, że w rzeczywistości użycie przez niego zasobów jest ustawione na 0. Blokady plików i oczekujące sygnały nie są dziedziczone.
Pod Linuksem fork funkcja jest zaimplementowana za pomocą kopiowania stron pamięci przy zapisie, więc jedynymi mankamentami fork są czas i pamięć wymagane do powielenia tablic stron rodzica i utworzenia unikalnej struktury zadania dla potomka.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu, w procesie macierzystym zwracany jest PID procesu potomnego, a w procesie potomnym zwracane jest 0. Po błędzie zwracane jest -1 w kontekście rodzica, nie jest tworzony procesie potomny i odpowiednio ustawiane jest errno.

BŁĘDY

EAGAIN
fork nie mógł zaalokować ilości pamięci wystarczającej do skopiowania tablic stron rodzica i dla struktury zadania dla potomka.
ENOMEM
fork nie potrafił zaalokować niezbędnych struktur jądra z powodu niedostatecznej ilości pamięci.

ZGODNE Z

Funkcja fork jest zgodna z SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3.

ZOBACZ TAKŻE

clone(2), execve(2), vfork(2), wait(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 fork
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
1995-06-10 Linux 1.2.9