Scroll to navigation

SKILL(1) Användarkommandon SKILL(1)

NAMN

skill, snice — skicka en signal eller rapportera processtatus

SYNOPSIS

skill [signal] [flaggor] uttryck
snice [ny prioritet] [flaggor] uttryck

BESKRIVNING

Dessa verktyg är föråldrade och oportabla. Kommandosyntaxen är dåligt definierad. Överväg att använda kommandona killall, pkill och pgrep istället.

Standardsignalen för skill är TERM. Använd -l eller -L för att lista tillgängliga signaler. Särskilt användbara signaler inkluderar HUP, INT, KILL, STOP, CONT och 0. Alternativa signaler kan anges på tre sätt: -9 -SIGKILL -KILL.

Standardprioriteten för snice är +4. Prioritetstal går från +20 (långsammast) till -20 (snabbast). Negativa prioritetsvärden är begränsade till administrativa användare.

FLAGGOR

Snabbt läge. Denna flagga har inte implementerats.
Interaktiv användning. Du kommer få en fråga om att godkänna varje åtgärd.
Lista alla signalnamn.
Lista alla signalnamn i en trevlig tabell.
Ingen åtgärd; utför en simulering av de händelser som skulle ske men gör ingen faktisk ändring av systemet.
Utförlig; förklara vad som görs.
Aktivera varningar. Denna flagga har inte implementerats.
Visa hjälptext och avsluta.
Visa versionsinformation.

FLAGGOR FÖR VAL AV PROCESS

Urvalskriterier kan vara: terminal, användare, pid, kommando. Flaggorna nedan kan användas för att säkerställa rätt tolkning.

Nästa uttryck är en terminal (tty eller pty).
Nästa uttryck är ett användarnamn.
Nästa uttryck är ett process-ID-nummer.
Nästa uttryck är ett kommandonamn.
Matcha processerna som tillhör samma namnrymd som pid.
lista vilka namnrymder som skall beaktas av flaggan --ns. Tillgängliga namnrymder: ipc, mnt, net, pid, user, uts.

SIGNALER

Beteendet hos signaler förklaras i manualsidan signal(7).

EXEMPEL

+Sakta ner kommandona seti och crack.
Döda användare på PTY-enheter.
Stoppa tre användare.

SE ÄVEN

kill(1), kill(2), killall(1), nice(1), pkill(1), renice(1), signal(7)

STANDARDER

Inga standarder är tillämpliga.

UPPHOVSMAN

Albert Cahalan skrev skill och snice 1999 som en ersättning för en ofri version.

RAPPORTERA FEL

Skicka felrapporter till procps@freelists.org Skicka synpunkter på översättningen till tp-sv@listor.tp-sv.se

2023-08-19 procps-ng