Scroll to navigation

NICE(1) Användarkommandon NICE(1)

NAMN

nice — kör ett program med modifierad schemaläggningsprioritet

SYNOPSIS

nice [FLAGGA] [KOMMANDO [ARG]...]

BESKRIVNING

Kör KOMMANDO med justerat nice-värde, vilket påverkar processens schemaläggning. Utan KOMMANDO skrivs nuvarande nice-värde. Nice-värden går från -20 (mest gynnsamt för processen) till 19 (minst gynnsamt för processen).

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Lägg till heltalet N till nice-värdet (10 som standard).
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

OBS: ditt skal kan ha sin egen version av nice, som ofta ersätter versionen som beskrivs här. Se dokumentationen för ditt skal för detaljer om valen det stödjer.

Slutstatus:

125
om kommandot nice självt misslyckas
126
om KOMMANDO hittas men inte kan startas
127
om KOMMANDO inte finns
-
annars slutstatus från KOMMANDO

UPPHOVSMAN

Skrivet av David MacKenzie.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

nice(2), renice(1)

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/nice>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) nice invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4