Scroll to navigation

PMAP(1) Användarkommandon PMAP(1)

NAMN

pmap — rapportera minneskartan över en process

SYNOPSIS

pmap [flaggor] pid […]

BESKRIVNING

Kommandot pmap rapporterar minneskartan över en process eller processer.

FLAGGOR

Visa det utökade formatet.
Visa enhetsformatet.
Visa inte några huvud- och fotrader.
Begränsa resultaten till adressintervallet från låg till hög. Observera att argumenten låg och hög är en enda sträng separerad med komma.
Visa ännu fler detaljer än flaggan -x. VARNING: formatet ändras i enlighet med /proc/PID/smaps
Visa allt kärnan tillhandahåller
Visa den fullständiga sökvägen till filer i mappningskolumnen
Läs standardkonfigurationen
Läs konfigurationen från fil
Skapa en ny standardkonfiguration
Skapa en ny konfiguration i fil
Visa hjälptext och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

SLUTSTATUS

0
Gick bra.
1
Misslyckades.
42
Hittade inte alla efterfrågade processer.

SE ÄVEN

ps(1), pgrep(1)

STANDARDER

Inga standarder är tillämpliga, men pmap liknar väldigt mycket ett SunOS-kommando.

RAPPORTERA FEL

Skicka felrapporter till procps@freelists.org Skicka synpunkter på översättningen till tp-sv@listor.tp-sv.se

2020-06-04 procps-ng