Scroll to navigation

PO2XML(1) [FIXME: manual] PO2XML(1)

NAMN

po2xml - Översätter en DocBook XML-fil med användning av en PO-fil

SYNOPSIS

po2xml [original-XML översatt-PO]

BESKRIVNING

po2xml är ett kommandoradsverktyg som översätter DocBook XML-filen original-XML med gettext meddelandefilen översatt-PO. Den resulterande översatta XML-filen skickas till standardutmatningen.

Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

SE OCKSÅ

split2po(1), swappo(1), xml2pot(1)

UPPHOVSMÄN

PO-XML verktygen är skriva av Stephan Kulow <coolo@kde.org>

Den här manualsidan är framtagen av Ben Burton<bab@debian.org>

AUTHOR

Ben Burton <bab@debian.org>

Author.
2003-04-08 [FIXME: source]