Scroll to navigation

PO2XML(1) [FIXME: manual] PO2XML(1)

NOM

po2xml - Tradueix un fitxer DocBook XML usant un fitxer PO

SINOPSI

po2xml [XML_original PO_traduït]

DESCRIPCIÓ

El po2xml és una ordre que tradueix un fitxer XML de DockBook XML-original mitjançant un fitxer de missatges de gettext PO-traduït. El fitxer XML resultant s'envia a l'eixida estàndard.

Aquesta utilitat forma part del joc de desenvolupament de programari del KDE.

VEGEU TAMBÉ

split2po(1), swappo(1), xml2pot(1)

AUTORS

Les eines PO-XML han estat escrites per en Kulow, Stephan <coolo@kde.org>

Aquesta pàgina del manual ha estat preparada per en Burton, Ben <bab@debian.org>

AUTOR

Burton, Ben <bab@debian.org>

Autor.
8 dabril de 2003 [FIXME: source]