Scroll to navigation

SORT(1) Kullanıcı Komutları SORT(1)

İSİM

sort - metin dosyalarının satırlarını sıralar

KULLANIM

[SEÇENEK]... [DOSYA]...
[SEÇENEK]... --files0-from=D

AÇIKLAMA

Belirtilen DOSYA(ların)nın satırlarını sıralayıp standart çıktıya yazar.

DOSYA verilmediğinde veya - olduğunda standart girdi okunur.

Uzun seçenekler için zorunlu olan girdiler kısa seçenekler için de zorunludur.

Sıralama seçenekleri:

Sıralanacak alanlarda ve sıralama anahtarlarından önce gelen boşlukları dikkate almaz.

Anahtarlarda sadece boşluklar ve [a-zA-Z0-9] karakterlerini dikkate alır.

Sıralarken büyük/küçük harf farklılıklarını dikkate almaz.

Sayısal değere bakarak sıralar.

Anahtarlarda sadece yazılabilir karakterleri dikkate alır.

Anahtarın ilk üç harfini alır, bir ay isminin kısaltmasıysa, ayların sırasına göre sıralar. Ay isimlerinin kısa yazılışlarını LC_TIME ortam değişkeninin belirttiği yerel dosyasından okur.

İnsanlarca okunabilen sayılara (2K, 1G gibi) göre sıralar.

Sayısal dizgeye göre sıralar.

Eş anahtarlara göre gruplayarak satırları karar. Bkz: shuf(1)

Rasgele baytları DOSYAdan okur.

Karşılaştırma sonucunu tersine sıralar.

SÖZCÜK’e göre sıralar: genel-sayısal: -g, insan-sayısal: -h, sayısal: -n, aylar: -m, rastgele: -R, sürüm: -V

Metin içindeki (sürüm) numaralarına doğal sıralama uygular.

Diğer seçenekler:

Bir kerede en fazla SAYI sayı girdi sıralanır. Geçici dosyaların kullanımı içindir.

Dosyalar sıralı mı diye bakar; sıralamaz.

-c gibidir, ancak ilk kötü satırı bildirmez.

Geçici çıktı UYGULAMA ile sıkıştırılır. Bu sıkıştırma UYGULAMA -d ile çözülür.

Satırın sıralamak için kullanılan kısmına açıklama ekler ve şüpheli kullanım hakkında standart hataya uyarı verir.

Girdi, D dosyasında belirtilen sıfır sonlandırmalı dosya isimlerinden okunur. D - olduğunda dosya isimleri standart girdiden okunur.

Sıralama için ANAHTAR belirtmekte kullanılanılır. Anahtar konum ve tür belirtir.

Sıralama yapmaz; daha önceden sıralanmış dosyaları birleştirir.

Sonucu standat çıktı yerine DOSYAya yazar.

Son çare karşılaştırmasını devre dışı bırakarak sıralamayı sabitler.

Ana bellek tamponu için BOYUT ayırır.

Geçiş için boşluk yerine AYRAÇ kullanılır.

Geçici dosyalar için $TMPDIR veya /tmp değil, DİZİN kullanılır. Çok sayıda dizin çok sayıda seçenek ile belirtilir.

Aynı anda SAYI sıralama yapılır.

-c seçeneği ile birlikte, kesin sıralama mı diye bakar; -c olmaksızın sadece ilk eşitlik durumunu çıktılar.

Satırları satır sonu karakteri (\n) yerine boş karakterle (\0) sonlandırır.

Yardım iletisini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

ANAHTAR başlangıç ve bitiş konumu için A[.K][SÇN][,A[.K][SÇN]] biçimindedir, burada A alan numarası ve K alandaki karakter konumudur; her ikisi de 1’den başlar ve durma konumu öntanımlı olarak satırın sonudur. Ne -t ne de -b etkinse, konum alandaki karakterlerden önceki boşluk karakterinden itibaren sayılır. SÇN, o anahtar için genel sıralama seçeneklerini geçersiz kılan bir veya daha fazla tek harfli sıralama seçeneğinden [bdfgiMhnRrV] oluşur. ANAHTAR verilmezse, tüm satır anahtar olarak kullanılır. Hatalı anahtar kullanımını teşhis etmek için --debug kullanılabilir.

BOYUTdan sonra şu soneklerden biri gelebilir: belleği yüzdeyle belirtmek için % (1% olarak, %1 değil), bayt için b, 1024 bayt için k (öntanımlı) ve M, G, T, P, E, Z, Y diye gider.

Ortam değişkenlerince belirlenen yerel, sıralamayı etkiler. ASCII sıralama için LC_ALL=C kullanılmalıdır.

YAZAN

Mike Haertel ve Paul Eggert tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

shuf(1), uniq(1).
GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/sort>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) sort invocation’

ÇEVİREN

© 2006, 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0