Scroll to navigation

PGREP(1) Kullanıcı Komutları PGREP(1)

İSİM

pgrep - çalışan süreçler hakkında bilgi verir
pkill - çalışan süreçlere sinyal gönderir
pidwait - çalışan süreçleri bekler

KULLANIM

[seçenekler] şablon
[seçenekler] şablon
[seçenekler] şablon

AÇIKLAMA

pgrep çalışan süreçler arasından seçim koşullarıyla eşleşen süreç kimliklerini standart çıktıya listeler. Tüm koşullar eşleşmek zorundadır. Örneğin,

$ pgrep -u root sshd

komutu yalnızca, root iyeliğinde çalışan süreçlerden sshd(8) süreçlerini listeler. Diğer taraftan,

$ pgrep -u root,daemon

komutu root VEYA daemon iyeliğinde çalışan tüm süreçleri listeleyecektir.

pkill eşleşen her sürece belirtilen sinyali gönderir (SIGTERM öntanımlıdır), onları standart çıktıya listelemez.

pidwait eşleşen her süreci bekler, onları standart çıktıya listelemez.

SEÇENEKLER

Eşleşen her sürece gönderilecek sinyali tanımlar. Sinyal ismi veya sinyal numarası belirtilebilir. (Yalnızca pkill)

Normal çıktıyı engeller; onun yerine eşleşen süreç sayısı çıktılanır. Eşleşen süreç yoksa (örn, 0) komut sıfırdan farklı bir değer ile döner. pkill ve pidwait için sayı eşleşen süreç sayısıdır, başarıyla sinyallenen veya beklenmekte olan süreçlerin sayısı değil.

Çıktıda süreç kimlikleri arasında kullanılacak dizgeyi tanımlar (satır sonu öntanımlıdır). (Yalnızca pgrep)

Öldürülen sürecin kimliği veya ismi gösterilir. (Yalnızca pkill)

şablon normalde yalnızca süreç ismiyle eşleşir. -f seçeneğiyle komut satırının tamamı kullanılır.

Yalnızca belirtilen süreç grup kimlikleriyle eşleşen süreçler listelenir. Süreç grubu 0, pkill, pgrep veya pidwait’in kendi süreç grubuna dönüştürülür.

Yalnızca belirtilen gerçek grup kimlikleriyle eşleşen süreçler listelenir. grup-kiml grup ismi veya grup numarası olabilir.

Süreçler eşleştirilirken harf büyüklüğü dikkate alınmaz.

Süreçlerin kimlikleriyle birlikte süreç isimleri de listelenir. (Yalnızca pgrep)

Süreçlerin kimlikleriyle birlikte komut satırlarının tamamı da listelenir. (Yalnızca pgrep)

Yalnızca eşleşen süreçlerin en yenisi (en son başlatılanı) seçilir.

Yalnızca eşleşen süreçlerin en eskisi (ilk başlatılanı) seçilir.

Belirtilen süre saniyeden daha eski süreçler listelenir.

Yalnızca belirtilen ebeveyn süreç kimlikleriyle eşleşen süreçler listelenir.

Yalnızca belirtilen süreç oturum kimlikleriyle eşleşen süreçler listelenir. Oturum kimliği 0, pkill, pgrep veya pidwait’in kendi oturum kimliğine dönüştürülür.

Yalnızca belirtilen denetim uçbirimleriyle eşleşen süreçler listelenir. Uçbirim ismi /dev/ öneki olmaksızın belirtilmelidir.

Yalnızca belirtilen etkin kullanıcı kimlikleriyle eşleşen süreçler listelenir. Kullanıcı ismi veya numarası belirtilebilir.

Yalnızca belirtilen kullanıcı kimlikleriyle eşleşen süreçler listelenir. Kullanıcı ismi veya numarası belirtilebilir.

Eşleşmeyi olumsuzlar. Bu seçenek mormalde pgrep veya pidwait’in bağlamında kullanılır. pkill’in bağlamında, seçeneğin kazayla kullanımından kaçınmak için kısa seçenek devre dışı bırakılır.

pgrep veya pidwait’in bağlamında süreç kimlikleri yerine tüm evre kimlikleri listelenir. pkill’in bağlamında, bu seçenek devre dışı bırakılır.

Yalnızca, şablon ile KESİNLİKLE (exactly) eşleşen süreç isimleriyle eşleşir.

Süreç kimliklerini dosyadan okur. Bu seçenek pgrep’ten ziyade özellikle pkill veya pidwait için yararlıdır.

Süreç kimlikleri dosyası kilitli değilse başarısız olur. (bkz, -F)

Yalnızca süreç durumu eşleşen süreçlerle eşleşir.

Aynı isim uzayına sahip süreçlerle eşleşme sağlanır. Diğer kullanıcıların aidiyetinde çalışan süreçlerle de eşleşme sağlanabilmesi için root tarafından kullanılması gerekir. Eşleşen isim uzayları sınırlanmak istenirse aşağıdaki --nslist seçeneği de kullanılmalıdır.

Belirtilen isim uzayları ile eşleşme sağlanır. Kullanılabilir isim uzayları: ipc, mnt, net, pid, user, uts

kill(2) çağrısından ziyade sigqueue(3) işlevi ve sinyal ile gönderilecek tamsayıyı belirtmek için değer kullanılır. Eğer sinyali alan süreç sigaction(2) çağrısında SA_SIGINFO kullanarak bu sinyal için bir işleyici tanımlamışsa, bu veri siginfo_t yapısının si_value alanı üzerinden sağlanabilir.

Kullanım bilgilerini görüntüler ve çıkar.

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

DEĞİŞTİRGELER

şablon
Komut satırları veya süreç isimleriyle eşleşme sağlamak için belirtilen genişletilmiş düzenli ifade.

ÖRNEKLER

Örnek 1: named artalan sürecinin süreç kimliğinin bulunması
$ pgrep -u root named

Örnek 2: syslog kendi yapılandırma dosyasını yeniden okusun
$ pkill -HUP syslogd

Örnek 3: Tüm systemd süreçleri hakkında bilgi edinilmesi
$ ps -fp $(pgrep -d, -x systemd)

Örnek 4: Tüm chrome süreçlerinin önceliklerinin değiştirilmesi
$ renice +4 $(pgrep chrome)

ÇIKIŞ DURUMU

0
Koşulla bir veya daha fazla süreç eşleşti. pkill ve pidwait için bir veya daha fazla süreç başarıyla sinyallenmiş veya beklenmektedir.

1
Eşleşen süreç yok veya hiçbiri sinyallenemedi.

2
Komut satırında sözdizimi hatası.

3
Ölümcül hata: bellek yetersiz, vb.

EK BİLGİ

Eşleşme için kullanılan süreç ismi /proc/pid/stat çıktısında bulunan 15 karakterle sınırlıdır. Komut satırının tamamı, /proc/pid/cmdline ile eşleşmek için -f seçeneği kullanılabilir.

pkill, pgrep veya pidwait sürecinin çalıştırılması asla kendisiyle bir eşleşme sağlamaz.

GERİBİLDİRİM

-n, -o ve -v seçenekleri birlikte kullanılamaz. Buna ihtiyaç olursa bildirilmesi beklenmektedir.

Kusurlu süreçler raporlanır.

Hata bildirimi için lütfen <procps (at) freelists.org> adresini kullanın.

İLGİLİ BELGELER

ps(1), regex(7), signal(7), sigqueue(3), killall(1), skill(1), kill(1), kill(2).

YAZAN

Kjetil Torgrim Homme tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Haziran 2020 procps-ng 3.3.16