Scroll to navigation

PS(1) Kullanıcı Komutları PS(1)

İSİM

ps - mevcut süreçlerin anlık görüntüsünü listeler

KULLANIM

[seçenekler]

AÇIKLAMA

ps, etkin süreçlerin bir seçimi hakkında bilgi görüntüler. Seçimin ve görüntülenen bilgilerin yinelenerek güncellemesi isteniyorsa, bunun yerine top kullanılabilir.

ps’nin bu sürümü birkaç çeşit seçenek kabul eder:

1.
Gruplanabilen ve önünde bir tire olması gereken UNIX seçenekleri.
2.
Gruplanabilen ve kısa çizgi ile kullanılmaması gereken BSD seçenekleri.
3.
Önlerinde iki tire bulunan GNU uzun seçenekleri.

Farklı türdeki seçenekler özgürce karıştırılabilir, ancak çakışmalar ortaya çıkabilir. ps’nin uyumlu olduğu birçok standart ve birçok ps gerçeklenimi olması nedeniyle işlevsel olarak aynı olan bazı özdeş seçenekler vardır.

ps -aux’un ps aux’dan farklı olduğu unutulmamalıdır. POSIX ve UNIX standartları, ps -aux’un x adlı bir kullanıcının sahip olduğu tüm süreçleri ve -a seçeneği tarafından seçilecek tüm süreçleri yazdırmasını gerektirir. Eğer x adlı kullanıcı yoksa ps, komutu ps -aux olarak yorumlayıp uyarı verebilir. Bu davranış, eski komut dosyalarından ve alışkanlıklardan yenisine geçişe yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Kırılgandır, değişebilir ve bu nedenle güvenilmemelidir.

Öntanımlı olarak ps, geçerli kullanıcıyla aynı etkin kullanıcı kimliğine (euid=EKK) sahip ve çağrıldığı uçbirimle ilişkili tüm süreçleri seçer. Süreç kimliğini (pid=SK), süreçle ilişkili uçbirimi (tname=UÇBİRİM), [GG-]SS:DD:ss biçiminde (time=ZAMAN) birikimli işlemci süresini ve çalıştırılabilir adı (comm=KOMUT) görüntüler. Çıktı öntanımlı olarak sıralanmamıştır.

BSD tarzı seçeneklerin kullanılması, öntanımlı ekrana süreç durumunu (stat=DURUM) ekler ve komut adı yerine komut girdilerini (args=KOMUT) gösterir. Bunu PS_FORMAT ortam değişkeni ile geçersiz kılabilirsiniz. BSD tarzı seçeneklerin kullanılması, kullanıcı aidiyetinde olan diğer uçbirimlerdeki süreçleri içerecek şekilde süreç seçimini de değiştirir; bu ayrıca, diğer kullanıcıların sahibi olduğu veya bir uçbirimde olmayan süreçleri hariç tutmak için ayrıştırılan tüm süreçlerin kümesi olacak şekilde seçimi ayarlamak olarak da tanımlanabilir.

Aşağıda açıklananlar dışında, süreç seçim seçenekleri artımlıdır. Öntanımlı seçim yok sayılır ve ardından seçilen süreçler görüntülenecek süreçler grubuna eklenir. Bu nedenle, belirtilen seçim koşullarından herhangi birini karşılayan süreç gösterilir.

ÖRNEKLER

Örnek 1: Standart sözdizimini kullanarak sistemdeki her süreci görmek için
ps -e
ps -ef
ps -eF
ps -ely

Örnek 2: BSD sözdizimini kullanarak sistemdeki her süreci görmek için
ps ax
ps axu

Örnek 3: Süreç ağacını görmek için
ps -ejH
ps axjf

Örnek 4: Evreler hakkında bilgi almak için
ps -eLf
ps axms

Örnek 5: Güvenlik bilgisi almak için
ps -eo euser,ruser,suser,fuser,f,comm,label
ps axZ
ps -eM

Örnek 6: root (gerçek ve etkin kimlik) aidiyetinde çalışan her süreci kullanıcı biçeminde görmek için
ps -U root -u root u

Örnek 7: Her süreci kullanıcı tanımlı biçemde görmek için
ps -eo pid,tid,class,rtprio,ni,pri,psr,pcpu,stat,wchan:14,comm
ps axo stat,euid,ruid,tty,tpgid,sess,pgrp,ppid,pid,pcpu,comm
ps -Ao pid,tt,user,fname,tmout,f,wchan

Örnek 8: Yalnızca syslogd sürecinin kimliklerini görmek için
ps -C syslogd -o pid=

Örnek 9: Yalnızca 42 numaralı sürecin adını görmek için
ps -q 42 -o comm=

BASİT SÜREÇ SEÇİMİ

Bazı BSD tarzı ("-" olmadan) seçenekler kullanıldığında veya ps kişiliği BSD-gibi olduğunda, tüm süreçler kümesine uygulanan BSD tarzı "yalnızca kendiniz" kısıtlamasını kaldırır. Başka bir deyişle, bu şekilde seçilen süreçler kümesine ek olarak bu seçenek, ps’nin tüm uçbirimli süreçleri listelemesine veya x seçeneğiyle birlikte kullanıldığında tüm süreçleri listelemesine neden olur.

Tüm süreçleri seçer.

Bir uçbirimle ilişkili olmayan süreçler ve oturum liderleri (bkz. getsid(2)) hariç tüm süreçler seçilir.

Oturum liderleri hariç tüm süreçler seçilir.

Gerçekten hepsi, oturum liderleri bile. Bu seçenek eskidir ve gelecekteki bir sürümde kullanımdan kaldırılabilir. Normalde örtük olarak a seçeneği tarafından uygulanır ve yalnızca sunos4 kişiliğinde çalışırken kullanışlıdır.

Belirtilen koşullara uyanlar hariç tüm süreçler seçilir (seçimi geçersiz kılar).

Bu uçbirimle ilişkili tüm süreçleri seçer. Girdisiz olarak t ile özdeş.

Seçimi çalışan süreçlerle sınırlar.

Bazı BSD tarzı ("-" olmadan) seçenekler kullanıldığında veya ps kişiliği BSD-gibi olduğunda, tüm süreçler kümesine uygulanan BSD tarzı "uçbirimi olmalıdır" kısıtlamasını kaldırır. Başka bir deyişle, bu şekilde seçilen süreçler kümesine ek olarak bu seçenek, ps’nin size ait (ps ile aynı etkin kullanıcı kimlikli) tüm süreçleri listelemesine veya a seçeneğiyle birlikte kullanıldığında tüm süreçleri listelemesine neden olur.

LİSTEYE GÖRE SÜREÇ SEÇİMİ

Bu seçenekler, boşluk veya virgül ayraçlı bir liste biçiminde tek bir girdi kabul eder ve her seçenek birden çok kez kullanılabilir. Örnek:

ps -p "1 2" -p 3,4

123
-123
--pid 123 ile özdeş.

Komut adına göre seçer. KOMUTLAR listesinde çalıştırılabilir dosya adı verilen süreçleri seçer. DİKKAT: Komut adı ile komut satırı aynı değildir. Önceki procps ve çekirdek sürümlerinde komut adı 15 karaktere indirilmişti. Bu sınırlama artık her ikisinde de mevcut değil. Yalnızca 15 karakterlik eşleştirmeye güvendiyseniz, artık bir eşleşme alamayabilirsiniz.

Gerçek grup kimliği veya adına göre seçer. Bu, gerçek grup adı veya numarası GRUPLAR listesinde olan süreçleri seçer. Gerçek grup kimliği, süreci oluşturan kullanıcının grubunu tanımlar, bkz: getgid(2).

Oturuma göre veya etkin grup adına göre seçer. Oturuma göre seçim, birçok standart tarafından belirtilir, ancak etkin gruba göre seçim, diğer birçok işletim sisteminin kullandığı mantıksal bir davranıştır. Bu ps, liste tamamen sayısal olduğunda (oturumlarda olduğu gibi) oturuma göre seçecektir. Grup kimliği numaraları, yalnızca bazı grup adları da belirtildiğinde çalışır. Bkz: -s ve --group seçenekleri.

Etkin grup kimliği veya adına göre seçer. Etkin grup adı veya kimliği GRUPLAR listesinde olan süreçleri seçer. Etkin grup kimliği, dosya erişim izinleri süreç tarafından kullanılan grubu tanımlar (bkz. getegid(2)). -g seçeneği genellikle --group yerine kullanılır.

Süreç kimliğine göre seçer. Süreç kimliği SKİMLİKLERİ listesinde olan süreçleri seçer.

Üst (ebeveyn) süreç kimliği ESKİMLİKLERİ listesinde olan süreçleri seçer. Yani, ESKİMLİKLERİ listesindeki süreçlerin çocukları olan süreçleri seçer.

Süreç kimliğine göre seçer (hızlı kip). Bu, düreç kimlik numaraları SKİMLİKLERİ listesinde görünen süreçleri seçer. Bu seçenek ile ps, sadece SKİMLİKLERİ listesindeki süreç kimlikleri için gerekli bilgileri okur ve ek ayrıştırma kurallarını uygulamaz. Süreç kimlikleri sıralanmaz ve sıra korunur. Bu kipte ek seçim seçeneklerine, sıralamaya ve ağaç türü listelere izin verilmez.

Oturum kimliğine göre seçer. Oturum kimliği OKİMLİKLERİ listesinde bulunan süreçleri seçer.

Uçbirime göre seçer. Bu, UÇBİRİMLER listesinde verilen uçbirimlerle ilişkili süreçleri seçer. Uçbirimler (tty’ler veya metin çıktı ekranları) birkaç biçimde belirtilebilir: /dev/ttyS1, ttyS1, S1. Hiçbir uçbirime bağlı olmayan süreçleri seçmek için düz bir "-" kullanılabilir.

ps ile ilişkili uçbirimi belirtmek için boş bir UÇBİRİMLER listesi ile birlikte de kullanılabilir. T seçeneğini kullanmak, boş bir UÇBİRİMLER listesi ile t kullanmaktan daha temiz kabul edilir.

Etkin kullanıcı kimliği veya adına göre seçer. KULLANICILAR listesinde etkin kullanıcı adı veya kimliği olan süreçleri seçer.

Etkin kullanıcı kimliği, dosya erişim izinleri süreç tarafından kullanılan kullanıcıyı tanımlar (bkz. geteuid(2)).

Gerçek kullanıcı kimliği veya adına göre seçer. KULLANICILAR listesinde gerçek kullanıcı adı veya kimliği olan süreçleri seçer. Gerçek kullanıcı kimliği, süreci oluşturan kullanıcıyı tanımlar (bkz. getuid(2)).

ÇIKTI BİÇEMİNİN DENETİMİ

Bu seçenekler, ps tarafından görüntülenen bilgileri seçmek için kullanılır. Çıktı kişiliğe göre farklılık gösterebilir.

-l seçeneği için farklı zamanlayıcı bilgileri gösterir.

Güvenlik bağlamı biçiminde görüntüler (SELinux için).

Tam biçemli listeleme yapılır. Bu seçenek, ek sütunlar eklemek için diğer birçok UNIX tarzı seçenekle birleştirilebilir. Ayrıca komut girdilerinin de yazdırılmasına neden olur. -L ile kullanıldığında, NLWP (evre sayısı) ve LWP (evre kimliği) sütunları eklenir. Ayrıca bkz: c seçeneği, args ve comm biçem belirteçleri.

Fazlasıyla tam biçem. Bu seçeneği örtük olarak uygulayan -f seçeneğine de bakınız.

BSD iş denetim biçemi.

İş biçemi.

BSD uzun biçemini gösterir.

Uzun biçem. Çoğunlukla -y seçeneği ile birlikte kullanışlı olur.

Güvenlik verisi sütunu ekler. Z ile özdeş (SELinux için).

Önyüklemeli o (aşırı yüklü). BSD O seçeneği, -O gibi davranabilir (bazı öntanımlı sütunları olan kullanıcı tanımlı çıktı biçemi) veya sıralama düzenini belirtmek için kullanılabilir. Buluşsal yöntemler, bu seçeneğin davranışını belirlemek için kullanılır. İstenen davranışın elde edildiğinden emin olmak için (sıralama veya biçemlendirme), başka seçeneklerle birlikte belirtilebilir (örn. -O veya --sort ile). Biçemlendirme seçeneği olarak kullanıldığında, BSD kişiliğiyle -O seçeneğine özdeştir.

Bazı öntanımlı sütunlarının olmaması dışında -o gibidir. -o pid,BİÇEM,state,tname,time,command veya -o pid,BİÇEM,tname,time,cmd ile özdeştir; aşağıya, -o seçeneğine bakınız.

Kullanıcı tanımlı biçem. BİÇEM, tek tek çıktı sütunlarını belirtmenin bir yolunu sunan, boşluk veya virgül ayraçlı bir anahtar sözcük listesidir. Tanınan anahtar sözcükler, aşağıdaki STANDART BİÇEM BELİRTEÇLERİ bölümünde açıklanmıştır. Başlıklar istenildiği gibi yeniden adlandırılabilir (ps -o pid,ruser=GerçekKullanıcı -o comm=Komut). Tüm sütun başlıkları boşsa (ps -o pid= -o comm=), başlık satırı çıktılanmaz. Geniş başlıklar için sütun genişliği gerektiği gibi artar; bu, WCHAN gibi sütunları genişletmek için (ps -o pid,wchan=GENİŞ-WCHAN-SÜTUNU -o comm) kullanılabilir. Doğrudan genişlik denetimi (ps opid,wchan:42,cmd) de sunulmaktadır. ps -o pid=X,comm=Y davranışı kişiliğe göre değişir; çıktıda "X,comm=Y" adlı bir sütun veya "X" ve "Y" adlı iki sütun olabilir. Şüpheye düşülmesi durumunda birden fazla -o seçeneği kullanılabilir. Öntanımlıyı belirlemek için PS_FORMAT ortam değişkeni kullanılabilir; öntanımlı olarak UNIX veya BSD sütunlarını seçmek için DefSysV ve DefBSD makroları kullanılabilir.

psr gösteren bir sütun ekler.

Sinyal biçemini gösterir.

Kullanıcı tanımlı biçemi gösterir.

Sanal bellek biçemini gösterir.

Biçemi kaydeder.

Bayraklar gösterilmez; addr yerine rss gösterilir. Yalnızca -l ile birlikte kullanılır.

ÇIKTI BELİRLEYİCİLER

Gerçek komut adını gösterir. Bu yürütülebilir dosyanın adından türetilmiştir. Bu nedenle, komut girdileri ve bunlarda yapılan herhangi bir değişiklik gösterilmez. Bu seçenek, args biçem belirtecini açıkça comm biçem belirtecine dönüştürür; Tümü normalde komut girdilerini görüntüleyen çeşitli BSD tarzı biçem seçenekleri ve -f biçem seçeneği ile birlikte kullanıldığında yararlıdır. Ayrıca bkz: -f seçeneği, args ve comm biçem belirteçleri.

Ekran genişliğini belirler.

Ekran yüksekliğini belirler.

Komuttan sonra ortam değişkenleri gösterilir.

Süreç ağaçları ASCII çizimle gösterilir.

f seçeneğine benzemekle birlikte özeti gibidir.

Başlıklar gösterilmez. (BSD kişiliğinde ise başlık her ekranda gösterilir). h seçeneği biraz sorunludur. Standart BSD ps sürümünde, çıktının her sayfasında başlığı göstermek için bu seçenek kullanır, ancak daha eski Linux ps sürümlerinde bu seçenek, başlığı tamamen devre dışı bırakmak için kullanır. ps’nin bu sürümü, BSD kişiliği seçilirse çıktının her sayfasına bir başlık yazdıran, seçilmezse başlığı yazdırmayan Linux kullanımını takip eder. Mevcut kişilikten bağımsız olarak, her sayfaya başlık yazdırmayı etkinleştirmek için --headers, başlıkları tamamen devre dışı bırakmak için --no-headers seçenekleri kullanılabilir.

Her sayfada başlık gösterilir.

Başlık satırı hiç basılmaz.

Sıralama DÜZENini belirler. Sıralama sözdizimi şu şekildedir: [+|-]BELİRTEÇ[,[+|-]BELİRTEÇ[,...]]. BELİRTEÇ, STANDART BİÇEM BELİRTEÇLERİ bölümündeki anahtar sözcüklerden biridir. "+" isteğe bağlıdır, çünkü sayısal olarak artan yön veya sözlük düzeni öntanımlı yöndür. Örnekler:

ps jaxkuid,-ppid,+pid
ps axk comm o comm,args
ps kstart_time -ef
ps jax --sort=uid,-ppid,+pid

WCHAN ve USER için sayısal çıktı (tüm UID ve GID türleri dahil).

Önyüklemeli o (aşırı yüklü). BSD O seçeneği, -O gibi davranabilir (bazı öntanımlı sütunları olan kullanıcı tanımlı çıktı biçemi) veya sıralama düzenini belirtmek için kullanılabilir. Buluşsal yöntemler, bu seçeneğin davranışını belirlemek için kullanılır. İstenen davranışın elde edildiğinden emin olmak için (sıralama veya biçemlendirme), başka seçeneklerle birlikte belirtilebilir (örn. -O veya --sort ile). Biçemlendirme seçeneği olarak kullanıldığında, BSD kişiliğiyle -O seçeneğine özdeştir.

Sıralama için eski BSD O seçeneğinin sözdizimi O[+|-]b1[,[+|-]b2[,...]] şeklindedir. Aşağıdaki ESKİ SIRALAMA BELİRTEÇLERİ bölümünde açıklanan b1,b2,... tek harfli sıralama belirteçleri ile belirtilen çok düzeyli sıralamaya göre süreçleri sıralar. "+" Şu anda isteğe bağlıdır, yalnızca bir tuş üzerindeki öntanımlı yönü yineler, ancak O sıralamasını O biçeminden ayırmaya yardımcı olabilir. "-", yalnızca önündeki tuş için yönü tersine çevirir.

Ekran yüksekliğini belirler. --rows ve --lines ile özdeş

Ölü alt süreçlerdeki işlemci kullanımı gibi bazı bilgilerin üst süreçlerde toplamını gösterir. Bu, bir ebeveyn sürecin tekrar tekrar kısa ömürlü çocukları iş yapmaları için çatalladığı bir sistemi incelemek için kullanılabilir.

Geniş çıktılama. Sınırsız genişlik için bu seçenek iki kere kullanılabilir.

EVRE GÖSTERİMİ

Evreler süreç olarak gösterilir.

Evreler çoğunlukla NLWP (evre sayısı) ve LWP (evre kimliği) sütunları ile gösterilir.

Evreleri süreçlerden sonra gösterir.

Evreler çoğunlukla SPID sütunu ile birlikte gösterir.

DİĞER BİLGİLER

Yardım bilgilerini gösterir. BÖLÜM simple (basit), list (liste), output (çıktı), threads (evreler), misc (çeşitli), all (tümü) veya bunların kısaltması olarak şu harflerden biri olabilir: s|l|o|t|m|a.

Hata bildirirken kullanılacak bilgileri basar.

Tüm biçem belirteçlerini listeler.

procps-ng sürüm bilgilerini gösterir.

EK BİLGİ

Bu ps, /proc içindeki sanal dosyaları okuyarak çalışır. Bu ps’nin çalışması için setuid kmem veya herhangi bir ayrıcalık gerekmez. Bu ps’ye herhangi bir özel izin vermek gerekmez.

İşlemci kullanımı şu anda, bir sürecin çalıştığı sürenin tüm yaşam süresine yüzdelik oranı olarak ifade edilmektedir. Bu ideal değildir ve ps’nin uyumlu olduğu standartlara uygun değildir. İşlemci kullanımı üst üste eklenerek %100’e ulaşamaz.

SIZE ve RSS alanları, bir sürecin sayfa tabloları, çekirdek yığıtı, struct thread_info ve struct task_struct gibi bazı bölümlerini hesaba katmaz. Bu genellikle kalıcı olan en az 20 KiB bellektir. SIZE, sürecin sanal boyutudur (kod+veri+yığıt).

<defunct> olarak işaretlenen süreçler, ebeveynleri tarafından düzgün bir şekilde yok edilmediği için kalan ölü süreçlerdir ("zombi süreçler" de denir). Ebeveyn süreç çıkarsa, bu süreçler init(8) tarafından yok edilir.

Kullanıcı adının uzunluğu, görüntülenen sütununun uzunluğundan fazlaysa, kullanıcı adı kısaltılır. -o ve -O biçimlendirme seçenekleri ile uzunluk özelleştirilebilir.

ps -aux gibi komut seçenekleri iki farklı standardın karıştırılmasından dolayı önerilmez. POSIX ve UNIX standartlarına göre, yukarıdaki komut "uçbirimi olan tüm süreçleri" (genelde kullanıcıların çalıştırdığı komutlar) artı "x adlı bir kullanıcının aidiyetindeki tüm süreçleri" göstermek ister. Bu kullanıcı yoksa, o zaman ps aslında ps aux demek istediğinizi varsayacaktır.

SÜREÇ BAYRAKLARI

Bu değerlerin toplamı, flags çıktı belirteci tarafından sağlanan "F" sütununda görüntülenir:

1  çatallandı ama çalıştırılmadı
4  süper kullanıcı ayrıcalıkları kullanıldı

SÜREÇ DURUM KODLARI

Bir sürecin durumunu açıklamak için s, stat ve state çıktı belirteçlerinin ("STAT" veya "S" başlığı) göstereceği farklı değerler ve açıklamaları şunlardır:

D  kesintisiz uyku (genelde G/Ç)
I  boşta kalmış çekirdek evresi
R  koşuyor veya koşacak (koşma kuyruğunda)
S  kesintili uyku (sonlanması için bir olay bekleniyor)
T  iş denetim sinyali ile durduruldu
t  izleme sırasında hata ayıklayıcı durdurdu
W  sayfalama (Linux 2.6.xx itibariyle geçersiz)
X  ölü (asla görülmemeli)
Z  zombi süreç, işi bitti ama ebeveyni yok etmedi

stat sözcüğü kullanıldığında ve BSD biçemleri için ek karakterler gösterilebilir::

<  yüksek öncelik (diğer kullanıcılar için iyi değil)
N  düşük öncelik (diğer kullanıcılar için iyi)
L  bellekte kilitli sayfaları var (gerçek zamanlı veya özel G/Ç için)
s  oturum lideri
l  çok evreli (CLONE_THREAD kullanarak, NPTL pthread’lerinin yaptığı gibi)
+  önalan süreçleri grubunda

ESKİ SIRALAMA BELİRTEÇLERİ

Bu kısa belirteçler BSD O seçeneği tarafından kullanılır (sıralama için kullanıldığında). GNU --sort seçeneği bu belirteçleri kullanmaz, ancak aşağıda STANDART BİÇEM BELİRTEÇLERİ bölümünde açıklanan belirteçleri kullanır. Sıralamada kullanılan değerlerin, bazı çıktı biçemleme alanlarında kullanılan "harmanlanmış" değerler değil, ps’nin kullandığı dahili değerler olduğuna dikkat edin (örneğin, tty’de sıralama, gösterilen uçbirim adına göre değil, aygıt numarasına göre yapılır). Harmanlanmış değerleri sıralamak istenirse ps çıktısı sort(1) komutuna aktarılabilir.

KISA NORMAL AÇIKLAMA
c cmd çalıştırılabilirin basit ismi
C pcpu işlemci kullanımı
f flags uzun biçem F alanındaki gibi bayraklar
g pgrp süreç grup kimliği
G tpgid denetim uçbirimi süreç grup kimliği
j cutime toplam olarak kullanıcı zamanı
J cstime toplam olarak sistem zamanı
k utime kullanıcı zamanı
m min_flt küçük sayfa hatalarının sayısı
M maj_flt büyük sayfa hatalarının sayısı
n cmin_flt toplam olarak küçük sayfa hatalarının sayısı
N cmaj_flt toplam olarak büyük sayfa hatalarının sayısı
o session oturum kimliği
p pid süreç kimliği
P ppid üst (ebeveyn) süreç kimliği
r rss atanan yerleşik boyut
R resident yerleşik sayfa sayısı
s size kilobayt olarak bellek boyutu
S share paylaşımlı sayfa miktarı
t tty denetim uçbirimi aygıt numarası
T start_time sürecin çalıştırıldığı tarih veya saat
U uid kullanıcı kimlik numarası
u user kullanıcı adı
v vsize KiB olarak toplam sanal bellek boyutu
y priority çekirdek zamanlama önceliği

AIX BİÇEM BELİRTEÇLERİ

Bu ps, printf(1) ve printf(3) biçemleme belirteçleri gibi çalışan AIX biçem belirteçlerini destekler. Örneğin, normal öntanımlı çıktı şöyle üretilebilir: ps -eo "%p %y %x %c". NORMAL kodlar bir sonraki bölümde açıklanmıştır.

KISA  NORMAL  BAŞLIK

%C pcpu %CPU
%G group GROUP
%P ppid PPID
%U user USER
%a args COMMAND
%c comm COMMAND
%g rgroup RGROUP
%n nice NI
%p pid PID
%r pgid PGID
%t etime ELAPSED
%u ruser RUSER
%x time TIME
%y tty TTY
%z vsz VSZ

STANDART BİÇEM BELİRTEÇLERİ

Bunlar çıktı biçemini belirlemek (örneğin, -o seçeneğiyle) veya GNU tarzı --sort seçeneğiyle seçilen süreçleri sıralamak için kullanılabilecek farklı anahtar sözcüklerdir.

Örnek: ps -eo pid,user,args --sort user

Bu ps sürümü, diğer ps gerçeklenimlerinde kullanılan anahtar sözcüklerin çoğunu tanımaya çalışır.

Boşluk içerebilen kullanıcı tanımlı biçim belirteçleri: args, cmd, comm, command, fname, ucmd, ucomm, lstart, bsdstart, start.

Bazı belirteçler sıralama için kullanılamayabilir.

KOD BAŞLIK AÇIKLAMA
%cpu %CPU "##.#" biçeminde sürecin işlemci kullanımı. Şimdilik, yüzde olarak, kullanılan işlemci süresinin sürecinin çalıştığı süreye oranıdır (cputime/realtime). Normalde toplamı %100 olmamalıdır. (pcpu ile özdeş).
%mem %MEM Yüzde olarak, sürecin yerleşik atama boyutunun makinedeki fiziksel belleğe oranıdır. (pmem ile özdeş).
ag_id AGID Etkileşimli masaüstü başarımını iyileştirmek için CFS zamanlayıcı ile birlikte çalışan süreçle ilişkili otomatik grup kimliği.
ag_nice AGNI Bu gruptaki tüm süreçlerin zamanlamasını etkileyen otomatik grup öncelik değeri.
args COMMAND Tüm komut satırı ile bir dizge olarak komut. Komut girdilerindeki değişiklikler gösterilebilir. Bu sütundaki çıktı boşluk içerebilir. <defunct> olarak gösterilen süreçler kısmen ölüdür ve ebeveyni tarafından yok edilmeyi bekliyordur. Bazen süreç komut girdileri kullanılamayabilir; bu olduğunda, ps komut adını yaylı ayraç içinde alır. (cmd ve command ile özdeş). Ayrıca bkz: comm biçem beliteci, -f ve c seçeneği. En son belirtildiğinde, bu sütun ekranın kenarına kadar uzanır. Çıktının bir dosyaya veya başka bir komuta yönlendirildiği (borulandığı) durumda olduğu gibi, ps görüntü genişliğini belirleyemezse, çıktı genişliği tanımsızdır (80 olabilir, sınırsız olabilir, TERM ortam değişkeni tarafından belirlenir vb.). Bu durumda genişliği tam olarak belirlemek için COLUMNS ortam değişkeni veya --cols seçeneği kullanılabilir. Genişliği ayarlamak için w veya -w seçeneği de kullanılabilir.
blocked BLOCKED Engellenen sinyallerin maskesi, bkz. signal(7). Alanın genişliğine göre onaltılık tabanda 32 veya 64 bitlik bir maske gösterilir. (sig_block ve sigmask ile özdeş).
bsdstart START Komutun çalıştırıldığı zaman. Süreç başlatılalı 24 saat olmamışsa çıktı biçemi " SS:DD", aksi takdirde "Aaa:ss" olur (burada "Aaa" 3 harfli ay kısaltmasıdır. Ayrıca bkz: lstart, start, start_time ve stime.
bsdtime TIME Toplam olarak işlemci süresi, kullanıcı + sistem. Genellikle "DDD:ss" biçeminde gösterilir, ancak işlem 999 dakikadan fazla işlemci süresi kullanıyorsa bitsel sağa kaydırma uygulanabilir.
c C İşlemci kullanımı.Şimdilik, sürecin ömrü boyunca kullanım yüzdesinin tamsayı değeridir. (Bkz: %cpu).
caught CAUGHT Yakalanan sinyallerin maskesi, bkz: signal(7). Alanın genişliğine göre onaltılık tabanda 32 veya 64 bitlik bir maske gösterilir. (sig_catch ve sigcatch ile özdeş).
cgname CGNAME Sürecin ait olduğu denetim gruplarının adı.
cgroup CGROUP Sürecin ait olduğu denetim grupları.
cgroupns CGROUPNS Sürecin ait olduğu isim alanını tanımlayan eşsi dosya düğümü numarası. Bkz: namespaces(7).
class CLS Sürecin zamanlama sınıfı. (policy ve cls ile özdeş). Alanın olası değerleri: -4 - raporlanmadı TS SCHED_OTHER FF SCHED_FIFO RR SCHED_RR B SCHED_BATCH ISO SCHED_ISO IDL SCHED_IDLE DLN SCHED_DEADLINE ? bilinmeyen değer

cls CLS Sürecin zamanlama sınıfı. (policy ve cls ile özdeş). Alanın olası değerleri: -4 - raporlanmadı TS SCHED_OTHER FF SCHED_FIFO RR SCHED_RR B SCHED_BATCH ISO SCHED_ISO IDL SCHED_IDLE DLN SCHED_DEADLINE ? bilinmeyen değer

cmd CMD Bkz: args. (args ve command ile özdeş).
comm COMMAND Komut adı (yalnızca çalıştırılabilirin adı). Komut girdilerindeki değişiklikler gösterilebilir. Bu sütundaki çıktı boşluk içerebilir. <defunct> olarak gösterilen süreçler kısmen ölüdür ve ebeveyni tarafından yok edilmeyi bekliyordur. (ucmd ve ucomm ile özdeş). Ayrıca bkz: comm biçem beliteci, -f ve c seçeneği. En son belirtildiğinde, bu sütun ekranın kenarına kadar uzanır. Çıktının bir dosyaya veya başka bir komuta yönlendirildiği (borulandığı) durumda olduğu gibi, ps görüntü genişliğini belirleyemezse, çıktı genişliği tanımsızdır (80 olabilir, sınırsız olabilir, TERM ortam değişkeni tarafından belirlenir vb.). Bu durumda genişliği tam olarak belirlemek için COLUMNS ortam değişkeni veya --cols seçeneği kullanılabilir. Genişliği ayarlamak için w veya -w seçeneği de kullanılabilir.
command COMMAND Bkz: args. (args ve command ile özdeş).
cp CP İşlemci kullanım yüzdesi. (Bkz: %cpu).
cputime TIME Toplam olarak işlemci zamanı, "[GG-]SS:DD:ss" biçeminde. (time ile özdeş).
cputimes TIME Toplam saniye olarak işlemci zamanı (times ile özdeş).
cuc %CUC Genişletilmiş "##.###" biçeminde, ölü çocuklar dahil, sürecin işlemci kullanımı. (Ayrıca bkz: %cpu, c, cp, cuu, pcpu).
cuu %CUU Genişletilmiş "##.###" biçeminde, sürecin işlemci kullanımı. (Ayrıca bkz: %cpu, c, cp, cuc, pcpu).
drs DRS Yerleşik veri atama boyutu, çalıştırılabilir kod hariç, ayrılan fiziksel bellek miktarı.
egid EGID Ondalık tamsayı olarak sürecin etkin grup kimlik numarası. (gid ile özdeş).
egroup EGROUP Sürecin etkin grup kimliği. Sağlanabiliyorsa ve alan genişliği izin veriyorsa grup adı yoksa grup numarası. (group ile özdeş).
eip EIP Opkod göstericisi. Linux 4.9.xx ve sonrasında, görevden çıkılmadığı veya çekirdek dökümü yapılmadığı takdirde sıfırlanır.
esp ESP Yığıt göstericisi. Linux 4.9.xx ve sonrasında, görevden çıkılmadığı veya çekirdek dökümü yapılmadığı takdirde sıfırlanır.
etime ELAPSED Sürecin başlatılmasından beri geçen süre, [[GG-]SS:]DD:ss.
etimes ELAPSED Sürecin başlatılmasından beri geçen saniye miktarı.
euid EUID Etkin kullanıcı kimliği (uid ile özdeş).
euser EUSER Etkin kullanıcı kimliği. Sağlanabiliyorsa ve alan genişliği izin veriyorsa kullanıcı adı yoksa kullanıcı numarası. Kullanıcı numarasını zorlamak için n seçeneği kullanılabilir. (uname ve user ile özdeş).
exe EXE Çalıştırılabilir dosyanın yolu. Dosya yolu cmd, comm veya args biçem belirteçleri tarafından gösterilmezse yararlıdır.
f F Süreç ile ilişkili bayraklar, bkz: SÜREÇ BAYRAKLARI. (flag ve flags ile özdeş).
fgid FGID Dosya sistemi erişim grup kimliği. (fsgid ile özdeş).
fgroup FGROUP Dosya sistemi erişim grup kimliği. Sağlanabiliyorsa ve alan genişliği izin veriyorsa grup adı yoksa grup numarası. (fsgroup ile özdeş).
flag F Bkz: f. (f ve flags ile özdeş).
flags F Bkz: f. (f ve flags ile özdeş).
fname COMMAND Sürecin çalıştırılabilir salt dosya adının ilk 8 baytı. Bu sütunun çıktısı boşluk içerebilir.
fuid FUID Dosya sistemi erişim kullanıcı kimliği. (fsuid ile özdeş).
fuser FUSER Dosya sistemi erişim kullanıcı kimliği. Sağlanabiliyorsa ve alan genişliği izin veriyorsa kullanıcı adı yoksa kullanıcı numarası.
gid GID Bkz: egid. (egid ile özdeş).
group GROUP Bkz: egroup. (egroup ile özdeş).
ignored IGNORED Yok sayılan sinyallerin maskesi, bkz: signal(7). Alan genişliğine bağlı olarak onaltılık tabanda 32 veya 64 bitlik maske gösterilir. (sig_ignore, sigignore ile özdeş).
ipcns IPCNS Sürecin ait olduğu isim alanını belirleyen eşsiz dosya düğümü numarası. Bkz: namespaces(7).
label LABEL Güvenlik etiketi, çoğunlukla SELinux bağlam verisi için kullanılır. Yüksek güvenlikli sistemlerde bulunan Zorunlı Erişim Denetimi ("MAC") içindir.
lstart STARTED Komutun ilk çalıştırıldığı zaman. Ayrıca bkz: bsdstart, start, start_time ve stime.
lsession SESSION Systemd desteği varsa, sürecin açılış oturumun tanıtıcısıdır.
luid LUID Süreçle ilişkili açılış oturumu kimliği.
lwp LWP Sevk edilebilir öğenin evre kimliği (spid ve tid ile özdeş). Ek bilgi için bkz: tid
lxc LXC İçinde bir görevin çalıştığı lxc kapsayıcısının adı. Süreç kapsayıcı içinde çalışmıyorsa, tire (’-’) gösterilir.
machine MACHINE Systemd desteği varsa, sanal makineye veya kapsayıcıya atanan süreçler için makine adı.
maj_flt MAJFLT Bu süreçte oluşan büyük sayfa hatalarının sayısı.
min_flt MINFLT Bu süreçte oluşan küçük sayfa hatalarının sayısı.
mntns MNTNS Sürecin ait olduğu isim alanını belirleyen eşsiz dosya düğümü numarası. Bkz: namespaces(7).
netns NETNS Sürecin ait olduğu isim alanını belirleyen eşsiz dosya düğümü numarası. Bkz: namespaces(7).
ni NI Öncelik değeri. 19 (herkes için en iyisi) ila -20 (diğerleri için en kötüsü) arasındadır, Bkz: nice(1). (nice ile özdeş).
nice NI Bkz: ni. (ni ile özdeş).
nlwp NLWP Süreçteki evre (lwp) sayısı. (thcount ile özdeş).
numa NUMA Son kullanılan işlemci ile ilişkili düğüm. -1 değeri NUMA bilgisinin yokluğunu belirtir.
nwchan WCHAN Sürecin uyuduğu çekirdek işlevinin adresi (çekirdek işlevinin ismi de isteniyorsa wchan kullanılabilir).
oom OOM Yetersiz Bellek Puanı. 0 ile +1000 arasında değişen değer, bellek tükendiğinde sonlandırılacak görevleri seçmek için kullanılır.
oomadj OOMADJ Yetersiz Bellek Ayar Çarpanı. Değer, bellek tükendiğinde hangi görevin sonlandırılacağını belirlemek için kullanılan geçerli yetersiz bellek puanına eklenir.
ouid OWNER Systemd desteği varsa, sürecin oturum sahibinin Unix kullanıcı kimliği.
pcpu %CPU Bkz: %cpu. (%cpu ile özdeş).
pending PENDING Askıdaki sinyallerin maskesi, bkz: signal(7). Süreçte bekleyen sinyaller, tek tek evrelerde bekleyen sinyallerden farklıdır. Her ikisini de görmek için m veya -m seçeneği kullanılır. Alanın genişliğine göre onaltılık tabanda 32 veya 64 bitlik bir maske gösterilir. (sig_catch ve sigcatch ile özdeş).
pgid PGID Süreç grup kimliği veya eşdeğer olarak, süreç grup liderinin süreç kimliği. (pgrp ile özdeş).
pgrp PGRP Bkz: pgid. (pgid ile özdeş).
pid PID Süreç numarası (tgid özdeş).
pidns PIDNS Sürecin ait olduğu isim alanını belirleyen eşsiz dosya düğümü numarası. Bkz: namespaces(7).
pmem %MEM Bkz: %mem. (%mem ile özdeş).
policy POL Sürecin zamanlama sınıfı. (class ve cls ile özdeş). Alanın olası değerleri: -4 - raporlanmadı TS SCHED_OTHER FF SCHED_FIFO RR SCHED_RR B SCHED_BATCH ISO SCHED_ISO IDL SCHED_IDLE DLN SCHED_DEADLINE ? bilinmeyen değer

ppid PPID Üst (ebeveyn) süreç kimliği.
pri PRI Süreç önceliği. Yüksek değer, düşük öncelik gösterir.
psr PSR Sürecin o an atandığı işlemci
pss PSS Orantılı paylaşım boyutu, takaslanmamış fiziksel bellek ve eşlendiği tüm görevlerle orantılı olarak hesaplanan paylaşımlı bellek.
rbytes RBYTES Bu sürecin gerçekten depolama katmanından alınmasına neden olan bayt sayısı.
rchars RCHARS Bu görevin depodan okunmasına neden olan bayt sayısı.
rgid RGID Gerçek grup kimliği.
rgroup RGROUP Gerçek grup adı. Sağlanabiliyorsa ve alan genişliği izin veriyorsa grup adı yoksa grup numarası.
rops ROPS Okuma G/Ç işlemlerinin sayısı; yani, read(2) ve pread(2) gibi sistem çağrılarının sayısı.
rss RSS Yerleşik atama boyutu, bir görevin kullandığı takaslanmamış fiziksel bellek (kilobayt cinsinden). (rssize ve rsz ile özdeş).
rssize RSS Bkz: rss. (rss ve rsz ile özdeş).
rsz RSZ Bkz: rss. (rss ve rssize ile özdeş).
rtprio RTPRIO Gerçek zamanlı öncelik
ruid RUID Gerçek kullanıcı kimliği.
ruser RUSER Gerçek kullanıcı kimliği. Sağlanabiliyorsa ve alan genişliği izin veriyorsa kullanıcı adı yoksa kullanıcı numarası.
s S Olası en küçük durum göstergesi (tek karakter). Farklı değerler için SÜREÇ DURUM KODLARI bölümüne bakılabilir. Ayrıca, ek bilgi gösterilmek istenirse bkz: stat. (state ile özdeş).
sched SCH Sürecin zamanlama kuralı. SCHED_OTHER (SCHED_NORMAL), SCHED_FIFO, SCHED_RR, SCHED_BATCH, SCHED_ISO, SCHED_IDLE ve SCHED_DEADLINE kuralları sırasıyla 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olarak gösterilir.
seat SEAT Systemd desteği varsa, belirli bir çalışma alanına atanan tüm donanım aygıtlarıyla ilişkili kimlik.
sess SESS Oturum kimliği veya eşdeğeri olarak, oturum liderinin süreç kimliği. (session ve sid ile özdeş).
sgi_p P Sürecin o an üzerinde çalıştığı işlemci. Süreç o an çalışmıyor veya çalıştırılabilir durumda değilse "*" görüntülenir.
sgid SGID saved group ID. (svgid ile özdeş).
sgroup SGROUP Kayıtlı grup adı. Sağlanabiliyorsa ve alan genişliği izin veriyorsa grup adı yoksa grup numarası.
sid SID Bkz: sess. (sess ve session ile özdeş).
sig PENDING Bkz: pending. (pending ve sig_pend ile özdeş).
sigcatch CAUGHT Bkz: caught. (caught ve sig_catch ile özdeş).
sigignore IGNORED Bkz: ignored. (ignored ve sig_ignore ile özdeş).
sigmask BLOCKED Bkz: blocked. (blocked ve sig_block ile özdeş).
size SIZE Sürecin tüm yazılabilir sayfaları kirletmesi ve ardından takaslanması durumunda gerekli olacak yaklaşık takas alanı miktarı. Bu sayı çok kabadır!
slice SLICE systemd desteği varsa, sürecin ait olduğu dilim birimi.
spid SPID Bkz: lwp. (lwp ve tid ile özdeş).
stackp STACKP Süreç için yığıtın alt (başlangıç) adresi.
start STARTED Komutun çalıştırıldığı zaman. Süreç başlatılalı 24 saat olmamışsa çıktı biçemi "SS:DD:ss", aksi takdirde "Aaa gg" olur (burada "Aaa" 3 harfli ay kısaltmasıdır. Ayrıca bkz: lstart, bsdstart, start_time ve stime.
start_time START Sürecin çalıştırıldığı tarih veya saat. Süreç, ps’nin çağrıldığı yıl başlatılmamışsa yalnızca yıl, aynı gün başlatılmamışsa "AaaGG" aksi takdirde "SS:DD" olarak görüntülenir. Ayrıca bkz: bsdstart, start, lstart ve stime.
stat STAT Çok karakterli durum kodu. Farklı değerler gösterilmek istenirse bkz: SÜREÇ DURUM KODLARI. Yalnızca ilk karakter gösterilmek istenirse bkz: state ve s.
state S Bkz: s. (s ile özdeş).
stime STIME Bkz: start_time. (start_time ile özdeş).
suid SUID Kayıtlı kullanıcı kimliği. (svuid ile özdeş).
supgid SUPGID Varsa, ek grupların grup kimlikleri. Bkz: getgroups(2).
supgrp SUPGRP Varsa, ek grupların grup adları. Bkz: getgroups(2)
suser SUSER Kayıtlı kullanıcı adı. Sağlanabiliyorsa ve alan genişliği izin veriyorsa kullanıcı adı yoksa kullanıcı numarası. (svuser ile özdeş).
svgid SVGID Bkz: sgid. (sgid ile özdeş).
svuid SVUID Bkz: suid. (suid ile özdeş).
svuser SVUSER Bkz: suser (suser ile özdeş).
sz SZ Sürecin çekirdek imgesinin fiziksel sayfa olarak boyutu. Buna metin, veri ve yığıt dahildir. Aygıt eşlemleri şu an hariç tutulmuştur; bu ileride değişebilir. Bkz: vsz ve rss.
tgid TGID Görevin ait olduğu evre grubunun kimliği (pid ile özdeş). Evre grup liderinin süreç kimliğidir.
thcount THCNT Bkz: nlwp. (nlwp ile özdeş). Sürecin sahip olduğu çekirdek evrelerinin sayısı.
tid TID Sevk edilebilir öğenin eşsiz numarası (lwp ve spid ile özdeş). Bu değer şu şekilde de görünebilir: süreç kimliği (pid), süreç grubu kimliği (pgrp), oturum lideri için oturum kimliği (), ileti dizisi grubu lideri için ileti dizisi grubu kimliği () ve süreç grubu lideri için uçbirim süreç grubu kimliği ().
time TIME Toplam olarak işlemci zamanı, "[GG-]SS:DD:ss" biçeminde. (cputime ile özdeş).
timens TIMENS Sürecin ait olduğu isim alanını belirleyen eşsiz dosya düğümü numarası. Bkz: namespaces(7).
times TIME Toplam saniye olarak işlemci zamanı (cputimes ile özdeş).
tname TTY Denetim uçbirimi. (tt ve tty ile özdeş).
tpgid TPGID Sürecin bağlı olduğu uçbirimdeki önalan süreç grubunun kimliği veya süreç bir uçbirime bağlı değilse -1.
trs TRS Metne atanan yerleşik boyut, çalıştırılabilir koda ayrılan fiziksel bellek miktarı.
tt TT Denetim uçbirimi. (tname ve tty ile özdeş).
tty TT Denetim uçbirimi. (tname ve tt ile özdeş).
ucmd CMD Bkz: comm. (comm ve ucomm ile özdeş).
ucomm COMMAND Bkz: comm. (comm ve ucmd ile özdeş).
uid UID Bkz: euid. (euid ile özdeş).
uname USER Bkz: euser. (euser ve user ile özdeş).
unit UNIT Systemd desteği varsa, sürecin ait olduğu birim.
user USER Bkz: euser. (euser ve uname ile özdeş).
userns USERNS Sürecin ait olduğu isim alanını belirleyen eşsiz dosya düğümü numarası. Bkz: namespaces(7).
uss USS Eşsiz atama boyutu, başka bir görevle paylaşılmayan, takaslanmamış fiziksel bellek.
utsns UTSNS Sürecin ait olduğu isim alanını belirleyen eşsiz dosya düğümü numarası. Bkz: namespaces(7).
uunit UUNIT Systemd desteği varsa, sürecin ait olduğu kullanıcı birimi.
vsize VSZ Bkz: vsz. (vsz ile özdeş).
vsz VSZ KiB cinsinden sürecin sanal bellek boyutu. Aygıt eşlemleri şu an hariç tutulmuştur; bu ileride değişebilir. (vsize ile özdeş).
wbytes WBYTES Bu sürecin depolama katmanına gönderilmesine neden olan bayt sayısı.
wcbytes WCBYTES İptal edildiğinden yazılmayan bayt sayısı.
wchan WCHAN Sürecin uyuduğu çekirdek işlevinin ismi.
wchars WCHARS Bu görevden kaynaklanan veya diske yazılmasına neden olacağı bayt sayısı.
wops WOPS Yaz G/Ç işlemlerinin sayısı; yani, write(2) ve pwrite(2) gibi sistem çağrılarının sayısı.

ORTAM DEĞİŞKENLERİ

ps aşağıdaki ortam değişkenlerinden etkilenebilir.

Öntanımlı ekran genişliğini geçersiz kılar.

Öntanımlı ekran yüksekliğini geçersiz kılar.

Şunlardan biridir: posix, old, linux, bsd, sun, digital... (Devamı için bkz: KİŞİLİK)

Şunlardan biridir: posix, old, linux, bsd, sun, digital... (Devamı için bkz: KİŞİLİK)

Eski komut satırı yorumlamasını zorlar.

Tarih biçemi

Normalde -e seçeneğiyle görüntülenen çekirdek evrelerini gizlemek için herhangi bir değere ayarlanabilir. --ppid 2 -p 2 --deselect seçenek kullanımına eşdeğerdir. BSD kipinde de çalışır.

Henüz desteklenmiyor.

Öntanımlı çıktı biçemini geçersiz kılar. -o seçeneği için kullanılan türden bir biçem dizgesi belirtilebilir. DefSysV ve DefBSD değerleri özellikle kullanışlıdır.

Kötü "özellikleri" görmezden gelmek için bahaneler bulunmaz.

"On" atanırsa POSIXLY_CORRECT gibi davranır.

Kötü "özellikleri" görmezden gelmek için bahaneler bulunmaz.

_XPG
CMD_ENV=irix standartdışı davranışını iptal eder.

Genel olarak, bu değişkenleri tanımlamak kötü fikirdir. Tek istisna, normal sistemler için Linux olarak tanımlanabilen CMD_ENV veya PS_PERSONALITY’dir. Bu tanım olmadan ps, Unix98 standardının yararsız ve kötü kısımlarını izler.

KİŞİLİK

390    OS/390 OpenEdition ps gibidir
aix    AIX ps gibidir
bsd    FreeBSD ps gibidir (tamamen standart-dışı)
compaq   Digital Unix ps gibidir
debian   Eski Debian ps gibidir
digital  Tru64 (Digital Unix idi, OSF/1 idi) ps gibidir
gnu    Eski Debian ps gibidir
hp     HP-UX ps gibidir
hpux    HP-UX ps gibidir
irix    Irix ps gibidir
linux   ***** önerilen *****
old    ilk Linux ps gibidir (tamamen standart-dışı)
os390   OS/390 Open Edition ps gibidir
posix   ard
s390    OS/390 Open Edition ps gibidir
sco    SCO ps gibidir
sgi    Irix ps gibidir
solaris2  Solaris 2+ (SunOS 5) ps gibidir
sunos4   SunOS 4 (Solaris 1) ps gibidir (tamamen standart-dışı)
svr4    standart
sysv    standart
tru64   Tru64 (Digital Unix idi, OSF/1 idi) ps gibidir
unix    standart
unix95   standart
unix98   standart

İLGİLİ BELGELER

pgrep(1), pstree(1), top(1), proc(5).

STANDARTLAR

ps’nin bu sürümü şu standartlarla uyumludur:

1.
Single Unix Belirtiminin 2. sürümü
2.
The Open Group Teknik Standardının Temel Belirtimleri, Sayı 6
3.
IEEE Std 1003.1, 2004 Sürümü
4.
X/Open Sistem Arayüzleri Eklentisi [UP XSI]
5.
ISO/IEC 9945:2003

YAZAN

ps ilk olarak Branko Lankester tarafından yazılmıştır. Michael K. Johnson, proc dosya sistemini kullanmak için önemli ölçüde yeniden yazdı ve süreçteki birkaç şeyi değiştirdi. Michael Shields, PID listesi özelliğini ekledi. Charles Blake, çok düzeyli sıralama, dirent tarzı kütüphane, aygıt adından numaraya eşlenmiş veritabanı, doğrudan System.map üzerinde yaklaşık ikil arama ve birçok kod ekledi ve belge temizliği yaptı. David Mossberger-Tang, psupdate için genel BFD desteğini yazdı. Albert Cahalan, tam Unix98 ve BSD desteği için, bazı çirkin kodlamalarla eski ve yabancı sözdizimini yeniden yazdı.

Hata raporları için lütfen procps (at) freelists.org adresini kullanın. Üyelik gerekmez veya önerilmez.

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

11 Mayıs 2022 procps-ng 4.0.2