Scroll to navigation

PARTED(8) Sistem Yönetim Komutları PARTED(8)

İSİM

parted - disk bölümleme uygulaması

KULLANIM

[seçenekler] [aygıt [komut [seçenekler...]...]]

AÇIKLAMA

parted disk bölümleme tablolarını değiştirme uygulamasıdır. MS-DOS ve GPT dahil, çok sayıda bölümleme tablosu biçemini destekler. Yeni işletim sistemleri için alan yaratmak, disk kullanımını yeniden düzenlemek ve verileri yeni sabit disklere kopyalamak için kullanışlıdır.

Bu kılavuz parted komutunu özet niteliğinde belgelendirmektedir. Tam belge uygulama paketi içinde GNU info biçiminde bulunmaktadır.

parted 3.0 sürümünden beri dosya sistemi işlemlerini desteklememektedir. Bu bakımdan, mkpartfs, mkfs, cp, move, check, resize komutları artık desteklenmiyor. Dosya sistemleri üzerinde işlem yapmak için bu işlemlere özgü bir araçlar kullanılmalıdır. Örneğin, ext2, ext3, ext4 dosya sistemleri üzerinde işlem yapmak için e2fsprogs uygulamaları kullanılabilir. Parted, bunlardan bazılarını yapmanıza izin verse de, parted’deki dosya sistemiyle ilgili kod, dosya sistemine özgü paketlerdeki kod kadar sağlıklı değildir.

SEÇENEKLER

Yardım iletisini görüntüler.

Tüm blok aygıtları üzerindeki disk bölümlerini listeler.

Makine tarafından ayrıştırılabilen çıktı gösterir.

JSON çıktısı gösterir.

Kullanıcı ile etkileşime girilmez.

Betik kipinde istisnalara otomatik olarak "düzelt" yanıtı verir.

Sürüm bilgilerini görüntüler.

Yeni oluşturulan bölümler için hizalama-türünü belirler, geçerli hizalama türleri şunlardır:

Disk türünün izin verdiği en küçük hizalama kullanılır.

Disk bölümlerini silindirlere hizalar.

Disk topolojisi bilgilerinde belirtilen en düşük hizalama kullanılır. Mantıksal bölüm tablosu adreslerini disklerdeki gerçek fiziksel bloklara hizalamak için disk tarafından sağlanan yerleşim bilgileri kullanılır. En küçük değer, başarımın düşmesini önleyen, bölümü fiziksel bloklara düzgün şekilde hizalamak için gereken en düşük hizalama değeridir.

Disk topolojisi bilgilerinde belirtilen en uygun hizalama kullanılır. Bu, en uygun başarımı garanti edecek şekilde fiziksel blok boyutunun katlarına hizalanır.

KOMUTLAR

[aygıt]
Bölümlenecek blok aygıtı. none belirtilirse parted bulduğu ilk blok aygıtını kullanır.

[komut [seçenekler]]
parted’a bir komut belirtir. Eğer herhangi bir komut verilmemişse, parted bir komut istemi açar. Komutlar şunlardır:

Genel yardım konularını veya komut verilmişse onunla ilgili yardım konularını görüntüler.

Belirtilen disk bölümünün belirtilen hizalama türü ile ilgili kısıtlamalara uygunluğunu denetler. tür olarak minimal veya optimal belirtilebilir.

Disk bölümleme tablosu belirtilen tablo-türünde oluşturulur. tablo-türü şunlardan biri olabilir: "aix", "amiga", "bsd", "dvh", "gpt", "loop", "mac", "msdos", "pc98", "sun".

Yeni disk bölümü oluşturur. bölüm-türü yalnızca msdos ve dvh bölümleme tabloları kullanılacaksa belirtilir ve şunlardan biri olabilir: "primary", "logical", "extended".

isim yalnızca GPT bölümleme tablolarında gerekir ve ds-türünü belirtmek isteğe bağlıdır. ds-türü şunlardan biri olabilir: "btrfs", "ext2", "ext3", "ext4", "fat16", "fat32", "hfs", "hfs+", "linux-swap", "ntfs", "reiserfs", "udf", "xfs"

Disk bölümüne isim atanır. Bu seçenek yalnızca Mac, PC98 ve GPT tablo türü için belirtilebilir. Gerekliyse isim çift-tırnak içine alınabilir. Kullanılan kabuğa bağlı olarak, ayrıca tek-tırnak içine de almak gerekebilir, böylece çift tırnakların kabuk tarafından ayıklanması engellenebilir.

Disk bölümleme tablosunu görüntüler. tür isteğe bağlı olup şunlardan biri olabilir: devices, free, list, all

parted sonlandırılır.

başlangıç ve bitişi belirtilen kayıp disk bölümünü kurtarır. Belirtilen bölgede bir disk bölümü bulunursa, parted bulunan bölüm için disk bölümleme tablosunda bir girdi oluşturulup oluşturulmayacağını kullanıcıya sorar.

Belirtilen bölümün ve bitişi değiştirilir. Bu işlemin bölüm üzerindeki mevcut dosya sisteminde değişiklik yapmadığı unutulmamalıdır.

Belirtilen bölüm silinir.

Düzenlenecek aygıt olarak belirtilen aygıt seçilir. aygıtın genelde Linux sabit diski olması gerekir, ancak gerekirse bir disk bölümü, yazılımsal raid aygıtı veya LVM mantıksal birimi de belirtilebilir.

Belirtilen bölüm üzerinde imin durumu değiştirilir. Desteklenen imler: "boot", "root", "swap", "hidden", "raid", "lvm", "lba", "legacy_boot", "irst", "msftres", "esp", "chromeos_kernel", "bls_boot", "linux-home", "bios_grub", "palo". durum olarak "on" veya "off" belirtilebilir.

Konumlar ve boyutlar görüntülenirken kullanıcı tarafından açıkça bir birim eklenmediğinde verileri yorumlamak için kullanılacak birimi belirler. birim şunlardan biri olabilir: "s" (sektor sayısı), "B" (bayt), "kB", "MB", "KiB", "MiB", "GB", "GiB", "TB", "TiB", "%" (aygıt boyutunun yüzdesi), "cyl" (silindir sayısı), "chs" (silindir, kafa, sektor sayısı), "compact" (girdi için megabayt ve çıktı için insan dostu biçim).

bölüm imi üzerinde durumu değiştirir.

Belirtilen imim durumunu durum olarak değiştirir. durum "on" veya "off" olabilir. Kullanılan bölümleme tablosu türüne bağlı olarak imlerin hiçbiri veya bazısı olmayabilir. Desteklenen im, GPT üzerinde "pmbr_boot" olup GPT’nin koruyucu MBR bölümünün önyükleme imini etkinleştirir.

Disk imi üzerinde durumu değiştirir.

Sürüm ve telif hakkı bilgilerini gösterir.

YAZAN

Bu kılavuz sayfası Timshel Knoll tarafından Debian GNU/Linux sistemi için yazılmıştır (fakat diğerlerinde de kullanılabilir).

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-parted (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 1999-2022 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

fdisk(8), mke2fs(8)
GNU Parted sayfasında: <http://www.gnu.org/software/parted/manual/parted.html>
Veya sisteminizde: info parted

ÇEVİREN

© 2004 Züber OMURTAK
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 parted-3.5