Scroll to navigation

parted(8) GNU Parted Kılavuzu parted(8)

İSİM

parted - bir disk bölümleme uygulaması

KULLANIM

parted [ seçenekler ] [ aygıt [ komut [ seçenekler... ] ... ] ]

AÇIKLAMA

Bu kılavuz parted komutunu belgelendirmektedir. Tam belge uygulama paketi içinde GNU İnfo biçiminde bulunmaktadır. Ayrıntı için aşağıya bakınız.

parted bir disk bölümleme ve varolan bölümleri yeniden boyutlandırma uygulamasıdır. Bu uygulama; ext2, ext3, linux-swap, FAT ve FAT32 bölümleri oluşturma, silme, yeniden boyutlandırma, tasıma ve kopyalamaya işlemleri yapmanızı sağlar. Bu uygulama bir işletim sistemi için boş alan oluşturmak, diskinizdeki bölümlerin boyutlarını yeniden düzenlemek ve yeni bir sabit diske bilgilerinizi kopyalamak için oldukça faydalıdır.

SEÇENEKLER

Bir yardım iletisi görüntüler.

Gerekli durumlarda kullanıcının müdahale etmesini sağlar.

Kullanıcının müdahale etmesi gerekmez, her şey özdevinimli ilerler.

Sürüm bilgilerini görüntüler.

KOMUTLAR

[ aygıt ]
Bölümlenecek blok aygıtı.

[ komut [ seçenekler ] ]
parted'a bir komut belirtilir. Eğer herhangi bir komut verilmemişse, parted bir komut istemi açar. Komutlar şunlardır:


Disk bölümü üzerinde basit bir denetim yapar.

kaynak-aygıt üzerindeki (aygıt belirtilmemişse geçerli aygıt üzerindeki) kaynak bölümün dosya sistemini hedef bölüme kopyalar.

Genel yardım konularını veya bir komut verilmişse onunla ilgili yardım konularını görüntüler.

bölüm bölümü üzerinde ds-türü türünde bir dosya sistemi oluşturur. "ext2", "FAT" veya "linux-swap" türlerinden biri ds-türü olarak belirtilebilir.

Bölüm etiketi oluşturur. etiket-türü şunlardan biri olmalıdır: "bsd", "gpt", "loop", "mac","mips", "msdos", "pc98" veya "sun".

MB cinsinden başlangıç ve bitiş noktaları belirtilmiş bölüm-türü türünde ve şayet belirtilmişse ds-türü dosya sistemli bir bölüm oluşturur. bölüm-türü şunlardan biri olmalıdır: "primary", "logical" veya "extended".

MB cinsinden başlangıç ve bitiş noktaları belirtilmiş bölüm-türü türünde ds-türü dosya sistemli bir bölüm oluşturur.

Belirtilen bölümü başlangıç ve bitiş ile belirlenen alana taşır. Bu komut aygıtın alt aygıt numarasını değiştirmez.

bölümün adını isim olarak değiştirir. Bu seçenek sadece "Mac" ve "PC98" disk etiketleri için geçerlidir. Şayet gerekli ise isim tırnak işareti içinde yazılabilir.

Disk bölümleme tablosunu görüntüler.

parted uygulamasını sonlandırır.

bölüm üzerindeki dosya sistemini başlangıç MB ile bitiş MB aralığında yeniden boyutlandırır.

bölümü siler.

aygıt aygıtını düzenlenecek öntanımlı aygıt olarak ayarlar. Aygıt genellikle bir Linux sabit disk aygıtıdır, fakat gerekli ise bir disk bölümü, yazılımsal raid aygıtı veya bir LVM mantıksal oylumu olabilir.

bölümün durumunu belirten imi düzenleme komutudur. Desteklenen imler şunlardır: "boot", "root", "swap", "hidden", "raid","lvm" ve "lba". durum ise "on" ya da "off" (açık ya da kapalı) olmalıdır.

GERİBİLDİRİM

Yazılım hatalarını lütfen <bug-parted (at) gnu.org> adresine bildiriniz.

İLGİLİ BELGELER

fdisk(8), mkfs(8).
parted uygulaması hakkında daha ayrıntılı bilgiyi GNU info biçiminde (info parted) bulabilirsiniz.

YAZAN

Bu kılavuz sayfası Timshel Knoll <timshel (at) debian.org> tarafından Debian GNU/Linux sistemi için yazılmıştır (fakat diğerlerinde de kullanılabilir).

ÇEVİREN

Züber OMURTAK <zuber (at) linux-sevenler.org>, Şubat 2004

18 Mart 2002 parted