Scroll to navigation

JOIN(1) Kullanıcı Komutları JOIN(1)

İSİM

join - iki dosyanın satırlarını ortak bir alanda birleştir

KULLANIM

[SEÇENEK]... DOSYA1 DOSYA2

AÇIKLAMA

Aynı birleştirme alanlarına sahip her girdi satırı çifti için standart çıktıya bir satır yazar. Öntanımlı birleştirme alanı, boşluklarla sınırlı ilk alandır. DOSYA1 ve DOSYA2’den biri yerine (ikisi birden değil) - verilirse standart girdi okunur.

DOSYANUMuncu dosyadan gelen eşleştirilememiş satırları yazdırır. DOSYANUM, dosya1 veya dosya2 dosyasına karşılık olarak 1 veya 2 olabilir.

Eksik girdi alanlarının yerine BOŞ yazılır.

Alanlar karşılaştırılırken harf büyüklükleri ile ilgili farklar yoksayılır.

-1 ALAN -2 ALAN’ ile aynıdır.

Çıktı satırları oluşturulurken BİÇEMe uyulur.

Girdi ve çıktı alanı ayracı olarak KARAKTER kullanılır.

Birleştirilmiş çıktı satırlarını göstermemesi dışında -a DOSYANUM gibidir.

-1 ALAN
DOSYA1in bu ALANını kullanarak birleştirir.

-2 ALAN
DOSYA2nin bu ALANını kullanarak birleştirir.

Tüm girdi satırları eşlense bile girdinin sıralaması doğrulanır.

Girdinin sıralaması doğrulanmaz.

Her dosyanın ilk satırını alan başlığı olarak ele alır ve onları eşleştirmeye çalışmadan basar.

Satırlar satır sonu karakteri ile değil, boş karakter (\0) ile sonlandırılır.

Yardım iletisini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

-t KARAKTER verilmedikçe, baştaki boş alanlar ayrılıp yoksayılır, aksi takdirde alanların arasına KARAKTER konur. Her ALAN 1’den başlayan bir alan numarasıdır. BİÇEM, her biri DOSYANUM.ALAN biçiminde veya ’0’ olabilen bir veya daha fazla virgül veya boşlukla ayrılmış belirtimden oluşur. BİÇEM olarak ’auto’ anahtar sözcüğü verilirse, her dosyanın ilk satırı, her satır için çıktı alan sayısını belirler.

Öntanımlı BİÇEMde her çıktı satırı sırayla, birleştirme alanını, DOSYA1in kalan alanları, DOSYA2in kalan alanlarından oluşur ve tümü KARAKTER ile ayrılmış olarak verilir. Örnek:

$ cat dosya1
a a1
c c1
b b1
$ cat dosya2
a a2
c c2
b b2
$ join dosya1 dosya2
a a1 a2
c c1 c2
b b1 b2

Önemli:

DOSYA1 ve DOSYA2 birleştirme alanları bakımından sıralanmış olmalıdırlar. Örneğin, eğer join seçeneksizse, "sort -k 1b,1" kullanın. sort seçeneksizse "join -t ’’" kullanın. Karşılaştırmaların LC_COLLATE ile belirtilen kurallara uyduğunu unutmayın. Girdi sıralı değilse ve bazı satırlar birleştirilemezse bir uyarı iletisi verilir.

YAZAN

Mike Haertel tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/join>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) join invocation’

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0