Scroll to navigation

join(1) Kullanıcı Komutları join(1)

İSİM

join - iki dosyanın satırlarını ortak bir alanda birleştir

KULLANIM

join [seçenek]... dosya1 dosya2

AÇIKLAMA

Birleştirme (join) alanları aynı olan her girdi satırı çifti için standart çıktıya bir satır yazar. Öntanımlı birleştirme alanı, boşluklarla sınırlı ilk alandır. dosya1 veya dosya2 olarak - verildiğinde (ikisi birden - olamaz), standart girdi okunur.

dosyanumuncu dosyadan gelen eşleştirilememiş satırları yazdırır. dosyanum, dosya1 veya dosya2 dosyasından gelinmesine göre 1 veya 2 olabilir.

eksik girdi alanlarını yazı ile değiştirir

Alanlar karşılaştırılırken harf büyüklükleri ile ilgili farklar yoksayılır.

`-1 alan -2 alan' ile aynı.

Çıktı satırları oluşturulurken alanlistesine uyulur.

Girdi ve çıktı alanı ayracı olarak karakter kullanılır.

Birleştirilmiş çıktı satırlarını göstermemesi dışında -a dosyanum gibidir.

-1 alan
dosya1in bu alanını kullanarak birleştirir.

-2 alan
dosya2in bu alanını kullanarak birleştirir.

Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

-t karakter verilmedikçe, baştaki boşluklar alanları ayırır ve yoksayılırlar, aksi takdirde alanlar karakter ile ayrılır. Her alan 1'den başlayan bir alan numarasıdır. alanlistesi, herbiri dosyanum.alan biçiminde veya `0' olabilen bir veya daha fazla virgül veya boşlukla ayrılmış belirtimden oluşur.

Öntanımlılar: birleştirme alanı her satırın ilk alanıdır; girdideki alanlar bir veya daha fazla boşluk ile ayrılır, satırın başındaki boşluklar yoksayılır; çıktıdaki alanlar birer boşlukla ayrılır; her çıktı satırı sırayla, birleştirme alanı, dosya1in kalan alanları, dosya2nin kalan alanlarından oluşur. Örnek:

$ cat file1
a a1
c c1
b b1
$ cat file2
a a2
c c2
b b2
$ join file1 file2
a a1 a2
c c1 c2
b b1 b2

Önemli::
dosya1 ve dosya1 birleştirme alanları bakımından sıralanmış olmalıdırlar. Örneğin, eğer join seçeneksizse, sort -k 1b,1 kullanın.

YAZAN

Mike Haertel tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

join komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve join yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde kuruluysa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

info coreutils join

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006

Kasım 2006 coreutils 6.5