Scroll to navigation

FREE(1) Kullanıcı Komutları FREE(1)

İSİM

free - sistemdeki kullanılmış ve serbest belleklerle ilgili bilgi verir

KULLANIM

[seçenekler]

AÇIKLAMA

free, sistemdeki takas dosyası ve fiziksel bellekte bulunan boş ve kullanılmış alanların toplam miktarları hakkında bilgi verir. Ayrıca çekirdek tarafından kullanılan ara ve tampon bellekler hakkında da bilgi görüntüler. Bu bilgi /proc/meminfo dosyasından toplanır. Gösterilen sütunlar:

Kurulu toplam bellek (/proc/meminfo: MemTotal ve SwapTotal)

Kullanılan bellek (=total - free - buffers - cache)

Kullanılmamış bellek (/proc/meminfo: MemFree ve SwapFree)

(Çoğunlukla) tmpfs tarafından kullanılan bellek (/proc/meminfo: Shmem)

Çekirdek tamponları için kullanılan bellek (/proc/meminfo: Buffers)

Sayfa önbelleği ve levhalar tarafından kullanılan bellek (/proc/meminfo: Cached ve SReclaimable)

buffers ile cache toplamı

Takas alanı hariç, yeni uygulamaları başlatmak için kalan yaklaşık bellek miktarı. cache veya free sütunlarındaki verilerin aksine, bu alan sayfa önbelleğini (Cached) ve ayrıca kullanımda olan öğeler nedeniyle tüm geri alınabilir bellek levhalarının (SReclaimable) geri alınamayacağını hesaba katar (/proc/meminfo: MemAvailable, 2.6.27+ çekirdeklerde öykünülmüş olarak ve 3.14+ çekirdeklerde bulunur, diğerlerinde free ile aynıdır).

SEÇENEKLER

Bellek miktarı bayt cinsinden görüntülenir.

Bellek miktarı kibibayt (kiB) cinsinden görüntülenir. Öntanımlıdır.

Bellek miktarı mebibayt (MiB) cinsinden görüntülenir.

Bellek miktarı gibibayt (GiB) cinsinden görüntülenir.

Bellek miktarı tebibayt (TiB) cinsinden görüntülenir.

Bellek miktarı pebibayt (PiB) cinsinden görüntülenir.

Bellek miktarı kilobayt (kB) cinsinden görüntülenir.

Bellek miktarı megabayt (MB) cinsinden görüntülenir.

Bellek miktarı gigabayt (GB) cinsinden görüntülenir.

Bellek miktarı terabayt (TB) cinsinden görüntülenir.

Bellek miktarı petabayt (PB) cinsinden görüntülenir.

Tüm çıktı alanları 3 basamakla ifade edilebilen en küçük birimde, birimleriyle birlikte gösterilir. Aşağıdaki birimler kullanılır:

B = bayt
Ki = kibibayt
Mi = mebibayt
Gi = gibibayt
Ti = tebibayt
Pi = pebibayt

Birim eksikse ve eksbibaytlık bellek veya takas alanı varsa tebibaytlık miktarlar ve sütunlar başlığa hizalanamayabilir.

Geniş kipe geçer. Satırlar 80 karakterden uzun üretilir. Bu kipte buffers ve cache iki ayrı sütunda gösterilir.

Sonucu sayı kere gösterir ve çıkar. -s seçeneğiyle birlikte kullanılmalıdır.

Düşük ve yüksek bellek kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi verir.

İstatistikler gecikme saniyelik gecikmelerle sürekli tekrarlanır. Ondalık basamakları ayırmak için . veya , kullanarak gerçek sayılar da belirtebilirsiniz. Mikromaniyelik gecikme süreleri için usleep(3) kullanılmıştır.

Sütun toplamlarını içeren bir satır görüntülenir.

Kullanım bilgilerini görüntüler.

Sürüm bilgilerini görüntüler.

İLGİLİ DOSYALAR

/proc/meminfo
bellek bilgileri

ÇEŞİTLİ

shared sütununun değeri 2.6.32 çekirdeklerden önce sıfır idi.
Yazılım hatalarını lütfen <procps (at) freelists.org> adresine bildiriniz.

İLGİLİ BELGELER

ps(1), slabtop(1), top(1), vmstat(8).

TELİF HAKKI

Matt Welsh © 1993. Lisans GPLv2+: GNU GPL sürüm 2 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

ÇEVİREN

© 2004, 2006 Yalçın Kolukısa
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

31 Mayıs 2018 procps-ng 3.3.16