Scroll to navigation

GRUB-MKLAYOUT(1) Användarkommandon GRUB-MKLAYOUT(1)

NAMN

grub-mklayout - skapa tangentbordslayoutfil för GRUB

SYNOPSIS

grub-mklayout [FLAGGA...] [FLAGGOR]

BESKRIVNING

grub-mklayout bearbetar en beskrivning av en tangentbordslayout i formatet keymaps(5) till ett format som kan användas av GRUB:s kommando keymap.

Generera tangentbordslayout för GRUB från Linux-konsolen.

ange inmatningsfilnamn. Standard är STDIN
ange filnamn för utdata. Standard är STDUT
skriv ut informativa meddelanden.
-?, --help
visa denna hjälplista
ge ett kort användningsmeddelande
skriv ut programversion

Obligatoriska eller valfria argument till långa flaggor är också obligatoriska eller valfria för motsvarande korta flaggor.

RAPPORTERA FEL

Rapportera fel till <bug-grub@gnu.org>. Skicka synpunkter på översättningen till >tp-sv@listor.tp-sv.se<.

SE ÄVEN

grub-mkconfig(8)

Den fullständiga dokumentationen för grub-mklayout underhålls som en Texinfo-manual. Om programmen info och grub-mklayout är ordentligt installerade på ditt system, bör kommandot

info grub-mklayout

ge dig tillgång till den kompletta manualen.

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

april 2024 GRUB 2.12-2