Scroll to navigation

GRUB-MKLAYOUT(1) Brukerkommandoer GRUB-MKLAYOUT(1)

NAVN

grub-mklayout - generate a GRUB keyboard layout file

OVERSIKT

grub-mklayout [VALG...] [VALG]

BESKRIVELSE

grub-mklayout processes a keyboard layout description in keymaps(5) format into a format that can be used by GRUB's keymap command.

Lag en GRUB-tastaturutforming basert på en som Linux-konsollen bruker.

velg inndata-filnavn. Standard er STDIN
velg utdata-filnavn. Standard er STDOUT
skriv ut detaljerte meldinger
-?, --help
vis denne hjelpelista
vis en kortfattet bruksanvisning
skriv ut programversjon

Valg er enten obligatoriske både for fullstendige valg og tilsvarende forkortede valg.

RAPPORTERING AV FEIL

Rapporter feil til <bug-grub@gnu.org>.

SE OGSÅ

grub-mkconfig(8)

Den fullstendige dokumentasjonen for grub-mklayout opprettholdes som en Texinfo manual. Dersom info og grub-mklayout programmene er riktig installert på ditt sted burde kommandoen

info grub-mklayout

gi deg tilgang til hele manualen.

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

April 2024 GRUB 2.12-2