Scroll to navigation

CMP(1) Användarkommandon CMP(1)

NAMN

cmp - jämför två filer byte för byte

SYNOPSIS

cmp [FLAGGA]... FIL1 [FIL2 [HOPP1 [HOPP2]]]

BESKRIVNING

Jämför två filer byte för byte.

De valfria HOPP1 och HOPP2 anger antalet byte att hoppa över i början varje fil (noll som standard).

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Skriv ut byte som skiljer.
Hoppa över de första HOPP byte indata.
Hoppa över de HOPP1 första byten i FIL1 och de HOPP2 första byten i FIL2.
Skriv ut bytenummer och värde för alla skiljande byte.
Jämför högst GRÄNS byte.
Undertryck all normal utskrift.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

HOPP-värden kan följas av följande multiplikativa suffix: kB 1000, K 1024, MB 1 000 000, M 1 048 576 GB 1 000 000 000, G 1 073 741 824, och så vidare för T, P, E, Z, Y.

Om FIL är ”-” eller utelämnats, läs standard in. Slutsstatus är 0 om indata är lika, 1 om olika, 2 vid problem.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Torbjorn Granlund och David MacKenzie.

RAPPORTERA FEL

Rapportera fel till: <bug-diffutils@gnu.org>; rapportera synpunkter på översättningen till: <tp-sv@listor.tp-sv.se>.
GNU diffutils hemsida: <https://www.gnu.org/software/diffutils/>
Allmän hjälp med att använda GNU-program: <https://www.gnu.org/gethelp/>

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

diff(1), diff3(1), sdiff(1)

Den fullständiga dokumentationen för cmp underhålls som en Texinfo-manual. Om programmen info och cmp är ordentligt installerade på ditt system, bör kommandot

info cmp

ge dig tillgång till den kompletta manualen.

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

maj 2023 diffutils 3.10