Scroll to navigation

CMP(1) Brukerkommandoer CMP(1)

NAVN

cmp - sammenlikn to filer byte for byte

OVERSIKT

cmp [VALG]... FIL1 [FIL2 [ANT1 [ANT2]]]

BESKRIVELSE

Sammenlikn to filer byte for byte.

Du kan hoppe over valgfritt ANT1 og ANT2 byte i begynnelsen av henholdsvis første og andre fil (standard er null).

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Skriv ut byte som er ulike.
Hopp over første valgt ANTall byte begge FILer.
Hopp over første valgt ANT1 byte i FIL1 og ANT2 byte i FIL2.
Skriv ut byte-nummer og avvikende byte-verdier.
Ikke sammenlikn flere enn valgt ANTall byte.
Ikke skriv ut vanlig utdata.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

ANT-verdier kan etterfølges av følgende multipliseringsuttrykk: kB (1000), K (1024), MB (1 000 000), M (1 048 576), GB (1 000 000 000), G (1 073 741 824), og så videre (T, P, E, Z, Y).

Hvis FIL er tom eller «-», leser programmet standard inndata. Avsluttende status er 0 hvis inndata er like, 1 hvis ulike og 2 hvis det oppstår problemer.

OPPHAVSMANN

Skrevet av Torbjorn Granlund og David MacKenzie.

RAPPORTERING AV FEIL

Rapporter programfeil til: <bug-diffutils@gnu.org>; rapporter oversettelsesfeil til: <l10n-no@lister.huftis.org>.
Nettside for GNU diffutils: <https://www.gnu.org/software/diffutils/>
Generell hjelp til bruk av GNU-programvare: <https://www.gnu.org/gethelp/>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

diff(1), diff3(1), sdiff(1)

Den fullstendige dokumentasjonen for cmp opprettholdes som en Texinfo manual. Dersom info og cmp programmene er riktig installert på ditt sted burde kommandoen

info cmp

gi deg tilgang til hele manualen.

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

May 2023 diffutils 3.10