Scroll to navigation

PSSELECT(1) General Commands Manual PSSELECT(1)

NAZWA

psselect - wybiera z pliku postscriptowego strony

SKŁADNIA

psselect [ -q ] [ -e ] [ -o ] [ -r ] [ -pstrony ] [ strony ] [ plik_we [ plik_wy ] ]

OPIS

Psselect wybiera strony z dokumentu postscriptowego i wkleja je do nowego pliku. Plik wejściowy powinien być zgodny z konwencjami strukturyzacji dokumentu Adobe (DSC).

Opcja -e wybiera wszystkie strony parzyste; można jej używać w połączeniu z innymi opcjami wyboru stron do wyboru stron parzystych z zakresu stron.

Opcja -o wybiera wszystkie strony nieparzyste; można jej używać w połączeniu z innymi opcjami wyboru stron.

Opcja -pstrony określa strony, które należy wybrać. Strony to rozdzielona przecinkami lista zakresów stron, z których każdy może być albo numerem strony, albo zakresem, w postaci pierwszy-ostatni. Jeśli pierwszy zostanie pominięty, wybrana zostanie pierwsza strona, a jeśli pominięty zostanie ostatnie, wybrana zostanie strona ostatnia.

Znak przedrostkowy „_” oznacza, że numer strony liczony jest od końca dokumentu. Bez numeru, znak ten oznacza żądanie wstawienia pustej strony.

Opcja -r powoduje, że psselect wydaje wybrane strony w odwróconej kolejności.

Normalnie, psselect drukuje numery przetwarzanych stron; opcja -q powstrzymuje to działanie.

Jeśli podana jest któraś z opcji -r, -e, lub -o zakres stron trzeba podać poprzez opcję -p. Jest tak dla kompatybilności wstecznej z poprzednimi wersjami.

UWAGI

Numer strony podawany do psselect jest numerem strony, licząc od początku lub końca pliku, zaczynającym się od jedynki. Rzeczywisty numer strony w dokumencie może być inny.

AUTOR

Copyright (C) Angus J. C. Duggan 1991-1995

ZOBACZ TAKŻE

psbook(1), psselect(1), pstops(1), epsffit(1), psnup(1), psresize(1), psmerge(1), fixscribeps(1), getafm(1), fixdlsrps(1), fixfmps(1), fixpsditps(1), fixpspps(1), fixtpps(1), fixwfwps(1), fixwpps(1), fixwwps(1), extractres(1), includeres(1), showchar(1)

ZNAKI TOWAROWE

PostScript jest znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated.

USTERKI

Psselect nie przyjmuje wszystkich komentarzy DSC.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

PSUtils Wydanie 1 Łata 17