Scroll to navigation

NPROC(1) Polecenia użytkownika NPROC(1)

NAZWA

nproc - wypisuje liczbę dostępnych procesorów

SKŁADNIA

nproc [OPCJA]...

OPIS

Wypisuje liczbę procesorów (wątków) dostępnych dla bieżącego procesu, która może być mniejsza niż liczba włączonych procesorów.
--all
wyświetla liczbę zainstalowanych procesorów
--ignore=N
jeśli to możliwe, wyklucza N procesorów
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

Napisane przez Giuseppe Scrivano.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Report nproc translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Full documentation at: <https://www.gnu.org/software/coreutils/nproc>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) nproc invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.

August 2019 GNU coreutils 8.30