Scroll to navigation

NPROC(1) Brugerkommandoer NPROC(1)

NAVN

nproc - udskriv antallet af tilgængelige processorenheder

SYNOPSIS

nproc [FLAG]...

BESKRIVELSE

Udskriv antallet af processorenheder, der er tilgængelige for den aktuelle proces, hvilket kan være mindre end antallet af aktive processorer

udskriv antallet af installerede processorer
hvis muligt, så ekskludér N processorenheder
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

FORFATTER

Skrevet af Giuseppe Scrivano.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/nproc>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) nproc invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

marts 2024 GNU coreutils 9.4