Scroll to navigation

COMM(1) Polecenia użytkownika COMM(1)

NAZWA

comm - porównuje dwa posortowane pliki wiersz po wierszu

SKŁADNIA

comm [OPCJA]... PLIK1 PLIK2

OPIS

Porównuje dwa posortowane pliki PLIK1 i PLIK2 wiersz po wierszu.

Gdy jako PLIK1 lub PLIK2 (nie oba) podano -, czyta standardowe wejście.

Bez opcji, wyświetla wynik w trzech kolumnach. Pierwsza kolumna zawiera wiersze unikatowe dla PLIKU1, druga wiersze unikatowe dla PLIKU2, a trzecia wiersze wspólne obu plikom.

-1
wyłącza wyświetlanie kolumny 1 (wierszy unikatowych dla PLIKU1)
-2
wyłącza wyświetlanie kolumny 2 (wierszy unikatowych dla PLIKU2)
-3
wyłącza wyświetlanie kolumny 3 (wierszy wspólnych obu plikom)
sprawdza, czy wejście jest poprawnie posortowane, nawet jeśli wszystkie wejściowe wiersze mogą być poprawnie porównane
nie sprawdza poprawności posortowania wejścia
oddziela kolumny podanym CIĄGIEM
wyświetla podsumowanie
kończy wiersze bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Proszę zauważyć, że przestrzegane są reguły określone przez LC_COLLATE.

PRZYKŁADY

Wyświetla jedynie wiersze obecne zarówno w plik1 jak i plik2.
Wyświetla wiersze, które występują w plik1, ale nie w plik2 i na odwrót.

AUTOR

Napisane przez Richarda M. Stallmana i Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia programu prosimy poinformować przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

join(1), uniq(1)

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/comm>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) comm invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

marzec 2024 GNU coreutils 9.4