Scroll to navigation

csin(3) Library Functions Manual csin(3)

NAZWA

csin, csinf, csinl - funkcja sinus liczb zespolonych

BIBLIOTEKA

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

SKŁADNIA

#include <complex.h>
double complex csin(double complex z);
float complex csinf(float complex z);
long double complex csinl(long double complex z);

OPIS

Funkcje te zwracają sinus liczby zespolonej z.

Funkcja sinusa liczb zespolonych jest zdefiniowana jako:


csin(z) = (exp(i * z) - exp(-i * z)) / (2 * i)

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
csin(), csinf(), csinl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

STANDARDY

C11, POSIX.1-2008.

HISTORIA

glibc 2.1. C99, POSIX.1-2001.

ZOBACZ TAKŻE

cabs(3), casin(3), ccos(3), ctan(3), complex(7)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Sędrowski (ptm.berlios.de) <sedros@gmail.com>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

2 maja 2024 r. Linux man-pages 6.8