Scroll to navigation

CCOS(3) Podręcznik programisty Linuksa CCOS(3)

NAZWA

ccos, ccosf, ccosl - funkcja cosinus liczb zespolonych

SKŁADNIA

#include <complex.h>

double complex ccos(double complex z);
float complex ccosf(float complex z);
long double complex ccosl(long double complex z);

Proszę linkować z -lm.

OPIS

Funkcje te zwracają cosinus liczby zespolonej z.

Funkcja cosinusa liczb zespolonych jest zdefiniowana jako:


ccos(z) = (exp(i * z) + exp(-i * z)) / 2

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
ccos(), ccosf(), ccosl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

ZOBACZ TAKŻE

cabs(3), cacos(3), csin(3), ctan(3), complex(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Sędrowski (ptm.berlios.de) <sedros@gmail.com>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 września 2017 r.