Scroll to navigation

ccosh(3) Library Functions Manual ccosh(3)

NAZWA

ccosh, ccoshf, ccoshl - cosinus hiperboliczny liczb zespolonych

BIBLIOTEKA

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

SKŁADNIA

#include <complex.h>
double complex ccosh(double complex z);
float complex ccoshf(float complex z);
long double complex ccoshl(long double complex z);

OPIS

Funkcje te zwracają cosinus hiperboliczny liczby zespolonej z.

Funkcja cosinusa hiperbolicznego liczb zespolonych jest zdefiniowana jako:


ccosh(z) = (exp(z)+exp(-z))/2

STANDARDY

C11, POSIX.1-2008.

HISTORIA

glibc 2.1. C99, POSIX.1-2001.

ZOBACZ TAKŻE

cabs(3), cacosh(3), csinh(3), ctanh(3), complex(7)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

2 maja 2024 r. Linux man-pages 6.8