Scroll to navigation

NUMFMT(1) Opdrachten voor gebruikers NUMFMT(1)

NAAM

numfmt - Convert numbers from/to human-readable strings

SAMENVATTING

numfmt [OPTIE]... [GETAL]...

BESCHRIJVING

Maakt gegeven GETAL(len) opnieuw op, of de getallen van standaardinvoer als er geen gegeven zijn.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.

--debug
waarschuwingen tonen bij ongeldige invoer
-d, --delimiter=X
te gebruiken scheidingsteken (in plaats van witruimte)
--field=VELDEN
getallen in deze velden vervangen (zie onder)
--format=OPMAAK
use printf style floating-point FORMAT; see FORMAT below for details
--from=EENHEID
invoergetallen herschalen naar deze EENHEID (zie onder); standaard is 'none'
--from-unit=GETAL
de grootte van de invoereenheid (in plaats van 1)
--grouping
door de taalregio bepaalde cijfergroepering gebruiken (heeft dus geen effect in C- of POSIX-taalregio)
--header[=N]
de eerste N kopregels zonder converteren tonen; N is 1 wanneer niet opgegeven
--invalid=MODUS
wat te doen bij ongeldige getallen; MODUS kan zijn: 'abort' (standaard), 'fail', 'warn', 'ignore'
--padding=GETAL
de uitvoer uitvullen tot dit aantal tekens; een positief getal lijnt rechts uit, een negatief getal links; uitvulling wordt genegeerd als de uitvoer breder is; standaard wordt uitgevuld als witruimte gevonden wordt
--round=METHODE
te gebruiken afrondingsmethode bij herschalen; METHODE kan zijn: 'up', 'down', 'from-zero' (standaard), 'towards-zero', 'nearest'
--suffix=ACHTERVOEGSEL
dit achtervoegsel toevoegen aan uitvoergetallen, en accepteren bij invoergetallen
--to=EENHEID
uitvoergetallen herschalen naar deze EENHEID (zie onder)
--to-unit=GETAL
de grootte van de uitvoereenheid (in plaats van 1)
-z, --zero-terminated
regels afsluiten met 0-byte, niet met nieuweregel
--help
een hulptekst tonen en stoppen
--version
programmaversie tonen en stoppen

Mogelijkheden voor EENHEID zijn:

none
geen automatische herschaling; achtervoegsels geven een fout
auto
een optioneel achtervoegsel van één of twee letters accepteren:
1K = 1000, 1Ki = 1024, 1M = 1000000, 1Mi = 1048576,
si
een optioneel achtervoegsel van één letter accepteren:
1K = 1000, 1M = 1000000, ...
iec
een optioneel achtervoegsel van één letter accepteren:
1K = 1024, 1M = 1048576, ...
iec-i
een optioneel achtervoegsel van twee letters accepteren:
1Ki = 1024, 1Mi = 1048576, ...

FIELDS supports cut(1) style field ranges:

N
N-de veld (tellend vanaf 1)
N-
van N-de veld tot het einde van de regel
N-M
van N-de tot en met M-de veld
-M
van eerste tot en met M-de veld
-
alle velden

Meerdere velden en/of bereiken zijn mogelijk, gescheiden door komma's.

FORMAT must be suitable for printing one floating-point argument '%f'. Optional quote (%'f) will enable --grouping (if supported by current locale). Optional width value (%10f) will pad output. Optional zero (%010f) width will zero pad the number. Optional negative values (%-10f) will left align. Optional precision (%.1f) will override the input determined precision.

Exit status is 0 if all input numbers were successfully converted. By default, numfmt will stop at the first conversion error with exit status 2. With --invalid='fail' a warning is printed for each conversion error and the exit status is 2. With --invalid='warn' each conversion error is diagnosed, but the exit status is 0. With --invalid='ignore' conversion errors are not diagnosed and the exit status is 0.

VOORBEELDEN

$ numfmt --to=si 1000
-> "1.0K"
$ numfmt --to=iec 2048
-> "2.0K"
$ numfmt --to=iec-i 4096
-> "4.0Ki"
$ echo 1K | numfmt --from=si
-> "1000"
$ echo 1K | numfmt --from=iec
-> "1024"
$ df -B1 | numfmt --header --field 2-4 --to=si
$ ls -l | numfmt --header --field 5 --to=iec
$ ls -lh | numfmt --header --field 5 --from=iec --padding=10
$ ls -lh | numfmt --header --field 5 --from=iec --format %10f

AUTEUR

Geschreven door Assaf Gordon.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/numfmt>
of lokaal via: info '(coreutils) numfmt invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

June 2020 GNU coreutils 8.32