Scroll to navigation

READLINK(1) Brukerkommandoer READLINK(1)

NAVN

readlink - print resolved symbolic links or canonical file names

OVERSIKT

readlink [VALG]... FIL...

BESKRIVELSE

Note realpath(1) is the preferred command to use for canonicalization functionality.

Skriv ut verdien av en symbolsk lenke, eller hele stien til målfilnavnet.

Følg hver symbolske lenke i hver komponent for aktuell lenke, rekursivt (alle komponenter unntatt den siste må eksistere).
canonicalize by following every symlink in every component of the given name recursively, all components must exist
Generaliser ved å følge hver symbolske lenke rekursivt i hver komponent i valgt navn, uten å kreve at komponentene skal eksistere.
Ikke skriv ut avsluttende skilletegn.

-q, --quiet

Ikke vis ukritiske feilmeldinger (standard).
Vis alle feilmeldinger.
Separat utskrift med NUL i stedet for ny linje.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

OPPHAVSMANN

Skrevet av Dmitry V. Levin.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

readlink(2), realpath(1), realpath(3)

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/readlink>
eller lokalt: info '(coreutils) readlink invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Mars 2024 GNU coreutils 9.4