Scroll to navigation

TR(1) Brugerkommandoer TR(1)

NAVN

tr - translate or delete characters

SYNOPSIS

tr [FLAG]... MÆNGDE1 [MÆNGDE2]

BESKRIVELSE

Transskribér, sammenklem og/eller fjern tegn fra standard-ind, og skriv til standard-ud.

brug komplement af MÆNGDE1
slet tegn i MÆNGDE1, transskribér ikke
erstat hver række af gentagne tegn anført i sidst angivne MÆNGDE med et enkelt af dette tegn
-t, --truncate-set1
afkort først MÆNGDE1 til længden af MÆNGDE2
viser hjælpetekst og stopper
viser versionsinformation og stopper

MÆNGDE er angivet med strenge af tegn. De fleste tegn står for sig selv. Følgende sekvenser tolkes specielt:

tegn med oktalværdi NNN (1 til 3 oktale cifre)
\\
omvendt skråstreg
hørbar BEL
tilbage (backspace)
sideskift
ny linje
vognretur (CR)
vandret tabulator
lodret tabulator
alle tegn fra TEGN1 til TEGN2, stigende
[TEGN*]
i MÆNGDE2, kopier af TEGN indtil samme længde til MÆNGDE1
[TEGN*ANTAL]
ANTAL kopier af TEGN, ANTAL er oktal, hvis det begynder med 0
[:alnum:]
alle bogstaver og tal
[:alpha:]
alle bogstaver
[:blank:]
alle vandrette blanke tegn
[:cntrl:]
alle kontroltegn
[:digit:]
alle cifre
[:graph:]
alle skrivbare tegn, undtaget blanke tegn
[:lower:]
alle små bogstaver
[:print:]
alle skrivbare tegn, inkluderet blanke tegn
[:punct:]
alle tegnsætningstegn
[:space:]
alle vandrette og lodrette blanke tegn
[:upper:]
alle store bogstaver
[:xdigit:]
alle hexadecimale cifre
[=TEGN=]
alle tegn som er lig TEGN

Der transskriberes hvis -d ikke er givet, og både MÆNGDE1 og MÆNGDE2 er der. -t kan kun bruges ved transskription. MÆNGDE2 bliver udvidet til længden af MÆNGDE1 ved at repetere dets sidste tegn om nødvendigt. Ekstra tegn i MÆNGDE2 ignoreres. Kun [:lower:] og [:upper:] garanteres at udvide i stigende orden; de bruges i MÆNGDE2, og må kun anvendes til at angive versalkonvertering. -s bruger den sidst angivne MÆNGDE, efter transkription eller sletning.

FORFATTER

Skrevet af Jim Meyering.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportér oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/>

OPHAVSRET

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er frit programmel: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/tr>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) tr invocation'

OVERSÆTTELSE

De oversatte denne manual til dansk

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License Version 3 eller nyere for copyrightbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en e-mail til TODO.

september 2020 GNU coreutils 8.32