Scroll to navigation

TR(1) Polecenia użytkownika TR(1)

NAZWA

tr - zamienia lub usuwa znaki

SKŁADNIA

tr [OPTION]... STRING1 [STRING2]

OPIS

Translate, squeeze, and/or delete characters from standard input, writing to standard output. STRING1 and STRING2 specify arrays of characters ARRAY1 and ARRAY2 that control the action.

use the complement of ARRAY1
delete characters in ARRAY1, do not translate
replace each sequence of a repeated character that is listed in the last specified ARRAY, with a single occurrence of that character
-t, --truncate-set1
first truncate ARRAY1 to length of ARRAY2
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

ARRAYs are specified as strings of characters. Most represent themselves. Interpreted sequences are:

znak o wartości ósemkowej NNN (1 do 3 cyfr ósemkowych)
\\
odwrotny ukośnik
dzwonek, alarm (BEL)
backspace
wysuw strony
znak nowego wiersza
powrót karetki
tabulacja pozioma
tabulacja pionowa
wszystkie znaki od ZNAKU1 do ZNAKU2 w kolejności rosnącej
[ZNAK*]
in ARRAY2, copies of CHAR until length of ARRAY1
[ZNAK*LICZBA-POWTÓRZEŃ]
kopiuje ZNAK LICZBĘ-POWTÓRZEŃ razy (w notacji ósemkowej, licząc od zera)
[:alnum:]
wszystkie litery i cyfry
[:alpha:]
wszystkie litery
[:blank:]
wszystkie odstępy poziome (tzw. białe znaki)
[:cntrl:]
wszystkie znaki sterujące
[:digit:]
wszystkie cyfry
[:graph:]
wszystkie znaki drukowalne, z wyłączeniem spacji
[:lower:]
wszystkie małe litery
[:print:]
wszystkie znaki drukowalne, łącznie ze spacją
[:punct:]
wszystkie znaki interpunkcyjne
[:space:]
wszystkie odstępy poziome lub pionowe (tzw. białe znaki)
[:upper:]
wszystkie wielkie litery
[:xdigit:]
wszystkie cyfry szesnastkowe
[=ZNAK=]
wszystkie znaki, które są równoważne ZNAKOWI

Translation occurs if -d is not given and both STRING1 and STRING2 appear. -t may be used only when translating. ARRAY2 is extended to length of ARRAY1 by repeating its last character as necessary. Excess characters of ARRAY2 are ignored. Character classes expand in unspecified order; while translating, [:lower:] and [:upper:] may be used in pairs to specify case conversion. Squeezing occurs after translation or deletion.

BŁĘDY

Full support is available only for safe single-byte locales, in which every possible input byte represents a single character. The C locale is safe in GNU systems, so you can avoid this issue in the shell by running LC_ALL=C tr instead of plain tr.

AUTOR

Napisane przez Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/tr>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) tr invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

wrzesień 2022 GNU coreutils 9.1