Scroll to navigation

TR(1) Polecenia użytkownika TR(1)

NAZWA

tr - zamienia lub usuwa znaki

SKŁADNIA

tr [OPCJA]... ŁAŃCUCH1 [ŁAŃCUCH2]

OPIS

Zamienia, kasuje powtórzone i/lub usuwa znaki ze standardowego wejścia, wypisując wynik na standardowe wyjście. ŁAŃCUCH1 i ŁAŃCUCH2 określają tablicę znaków TABLICA1 i TABLICA2, które kontrolują akcję.

używa dopełnienia TABLICY1
usuwa znaki z TABLICY1, nie zamienia ich
zastępuje każdą sekwencję powtórzonego znaku określonego w ostatniej podanej TABLICY, pojedynczym wystąpieniem tego znaku
-t, --truncate-set1
najpierw przycina TABLICĘ1 do długości TABLICY2
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

TABLICE składają się z podanych łańcuchów znaków. Większość znaków reprezentuje siebie. Interpretowane są następujące sekwencje:

znak o wartości ósemkowej NNN (1 do 3 cyfr ósemkowych)
\\
odwrotny ukośnik (backslash)
dzwonek, alarm (BEL)
backspace
znak wysuwu strony (form feed)
znak nowego wiersza (new line)
powrót karetki
tabulacja pozioma (horizontal tab)
tabulacja pionowa (vertical tab)
wszystkie znaki od ZNAKU1 do ZNAKU2 w kolejności rosnącej
[ZNAK*]
w TABLICY2 kopiuje ZNAK, dopóki nie osiągnie długości TABLICY1
[ZNAK*LICZBA-POWTÓRZEŃ]
kopiuje ZNAK LICZBĘ-POWTÓRZEŃ razy (w notacji ósemkowej, licząc od zera)
[:alnum:]
wszystkie litery i cyfry
[:alpha:]
wszystkie litery
[:blank:]
wszystkie odstępy poziome (tzw. białe znaki)
[:cntrl:]
wszystkie znaki sterujące
[:digit:]
wszystkie cyfry
[:graph:]
wszystkie znaki drukowalne, z wyłączeniem spacji
[:lower:]
wszystkie małe litery
[:print:]
wszystkie znaki drukowalne, łącznie ze spacją
[:punct:]
wszystkie znaki interpunkcyjne
[:space:]
wszystkie odstępy poziome lub pionowe (tzw. białe znaki)
[:upper:]
wszystkie wielkie litery
[:xdigit:]
wszystkie cyfry szesnastkowe
[=ZNAK=]
wszystkie znaki, które są równoważne ZNAKOWI

Do zamiany dochodzi, gdy nie podano opcji -d, natomiast podano zarówno ŁAŃCUCH1 oraz ŁAŃCUCH2. Opcja -t ma znaczenie tylko przy zamianie. TABLICA2 jest uzupełniana do długości TABLICY1, przez powtarzanie ostatniego jego znaku, aż do osiągnięcia wymaganej długości. Nadmiarowe znaki TABLICY2 są ignorowane. Klasy znaków są rozwijane w nieokreślonej kolejności; przy zamianie, [:lower:] i [:upper:] mogą być używane w parach, do przeprowadzenia zamiany wielkości znaków. Opcja -s jest stosowana już po zamianie lub usuwaniu.

USTERKI

Pełna obsługa jest dostępna tylko dla bezpiecznych, jednobajtowych locale, w których każdy możliwy bajt wejściowy reprezentuje pojedynczy znak. Locale C jest bezpieczne w systemach GNU, tak więc można uniknąć wspomnianego problemu uruchamiając polecenie w powłoce jako LC_ALL=C tr zamiast samego tr.

AUTOR

Napisane przez Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/tr>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) tr invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4