Scroll to navigation

PWD(1) Příručka uživatele PWD(1)

JMÉNO

pwd - vypíše jméno aktuálního (pracovního) adresáře

POUŽITÍ

pwd [VOLBA]...

POPIS

Vypíše kompletní cestu do aktuálního adresáře.

použije PWD z prostředí, i když obsahuje symbolické odkazy
vyhne se všem symbolickým odkazům
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Ne ní-li zadán žádný přepínač, předpokládá se -P.

POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu pwd, která je obvykle upřednostněna před verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které podporuje, by měly být uvedeny v dokumentaci shellu.

AUTOR

Napsal Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

getcwd(3)

Úplná dokumentace je na <https://www.gnu.org/software/coreutils/pwd>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) pwd invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do češtiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Březen 2024 GNU coreutils 9.4