Scroll to navigation

PWD(1) Kullanıcı Komutları PWD(1)

İSİM

pwd - içinde bulunulan dizinin ismini basar

KULLANIM

[SEÇENEK]...

AÇIKLAMA

İçinde bulunulan dizinin tam dosya yolunu basar.

Sembolik bağ içerse bile, ortamdaki PWD kullanılır

Tüm sembolik bağlar yok sayılır.

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

Hiçbir seçenek belirtilmezse -P belirtilmiş varsayılır.

Kullandığınız kabuk burada açıklanandan farklı bir pwd komutu içeriyor olabilir. Desteklenen seçenekler için kullanmakta olduğunuz kabuğun belgelerine göz atmanız faydalı olabilir.

YAZAN

Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

getcwd(3)

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/pwd>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) pwd invocation’

ÇEVİREN

© 2006, 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0