Scroll to navigation

PS2PDFWR(1) Ghostscript PS2PDFWR(1)

JMÉNO

ps2pdfwr - převádí PostScript na PDF bez specifikace CompatibilityLevel, pomocí programu ghostscript

POUŽITÍ

ps2pdfwr [volby...] {vstup.[e]ps|-} [výstup.pdf|-]

POPIS

Tento skript vyvolá gs(1) s následujícími argumenty:


-q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite


as well as the appropriate -dOutputFile argument, all preceded and followed by any command-line arguments. Finally, the security option -dSAFER is prepended before all the other options (This is now redundant as "SAFER" is now the default, but the option does no harm).

Skripty ps2pdf pro jednotlivé verze volají tento program s doplněním odpovídající volby pro kompatibilitu.

DALŠÍ INFORMACE

gs(1), ps2pdf(1)

VERZE

Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 10.03.1.

AUTOR

Artifex Software, Inc. jsou hlavními udržovateli programu Ghostscript. Tuto manuálovou stránku napsal George Ferguson.

PŘEKLAD

Překlad této příručky do češtiny vytvořili Michal Ambrož <Michal.Ambroz@post.cz>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

06 May 2024 10.03.1