Scroll to navigation

PS2PDFWR(1) Ghostscript PS2PDFWR(1)

JMÉNO

ps2pdfwr - převádí PostScript na PDF bez specifikace CompatibilityLevel, pomocí programu ghostscript

POUŽITÍ

ps2pdfwr [volby...] {vstup.[e]ps|-} [výstup.pdf|-]

POPIS

Tento skript vyvolá gs(1) s následujícími argumenty:


-q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite


a také s argumentem -dOutputFile. Nasledují parametry zadané na příkazové řádce. Zároveň je před všechny volby vložena bezpečnostní volba -dSAFER.

Skripty ps2pdf pro jednotlivé verze volají tento program s doplněním odpovídající volby pro kompatibilitu.

DALŠÍ INFORMACE

gs(1), ps2pdf(1)

VERZE

Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 9.53.3.

AUTOR

Artifex Software, Inc. jsou hlavními udržovateli programu Ghostscript. Tuto manuálovou stránku napsal George Ferguson.

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Michal Ambrož <Michal.Ambroz@post.cz>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

1. října 2020 9.53.3