Scroll to navigation

EXPR(1) Příručka uživatele EXPR(1)

JMÉNO

expr - vyhodnotí výraz

POUŽITÍ

expr VÝRAZ
expr VOLBA

POPIS

vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Příkaz expr vyhodnotí VÝRAZ a vypíše výsledek na standardní výstup. Prázdný řádek níže odděluje skupiny podle zvyšující se priority. VÝRAZ může být:

Pokud první argument není ani prázdný řetězec (null) ani 0, je výsledkem první argument, jinak je výsledkem druhý argument.
ARG1 if neither argument is null or 0, otherwise 0
ARG1 je menší než ARG2
ARG1 je menší nebo roven ARG2
ARG1 je roven ARG2
ARG1 není roven ARG2
ARG1 je větší než nebo roven ARG2
ARG1 je větší než ARG2
aritmetický součet ARG1 a ARG2
aritmetický rozdíl ARG1 a ARG2
aritmetický násobek ARG1 a ARG2
aritmetický podíl ARG1 a ARG2
zbytek po celočíselném dělení ARG1 argumentem ARG2
ŘETĚZEC : REGEXP
Porovnání řetězce s regulární výrazem.
stejné jako ŘETĚZEC : REGEXP
podřetězec zadaného ŘETĚZCE, POZICE se počítá od 1
index in STRING where any CHARS is found, or 0
délka ŘETĚZCE
+ SLOVO
interpretuje SLOVO (token) jako řetězec, i když se jedná o
klíčové slovo jako 'match' nebo operátor jako '/'
( VÝRAZ )
hodnota VÝRAZU

Escapování nebo uvození řetězců může být nezbytné, aby speciální znaky v řetězcích neinterpretoval shell. Pokud jsou oba argumenty čísla, je porovnání aritmetické, jinak abecední. Při porovnání řetězce s regulární výrazem jestliže je část druhého operandu uzavřena mezi \( a \), bude výsledkem ta část prvního řetězce, která vyhovovala části regulárního výrazu mezi \( a \) nebo prázdný řetězec (null); Jestliže \( a \) nebyly použity, vrací počet vyhovujících znaků nebo 0.

Návratová hodnota je 0, pokud VÝRAZ není ani prázdný řetězec (null) ani 0; 1 v případě, že VÝRAZ je prázdný řetězec (null) nebo 0; a 3 pokud došlo k chybě.

AUTOR

Napsal Mike Parker, James Youngman a Paul Eggert.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/expr>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) expr invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do češtiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Březen 2024 GNU coreutils 9.4