Scroll to navigation

EXPR(1) Kullanıcı Komutları EXPR(1)

İSİM

expr - ifadeleri değerlendirir

KULLANIM

İFADE
SEÇENEK

AÇIKLAMA

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

İFADE’nin değerini standart çıktıya basar. Aşağıda İFADE’ler önceliklerine göre gruplanmıştır:

7. öncelik:
dğş1 boş veya 0 ise dğş2, değil ise dğş1

ikisi de 0 veya boş ise dğş2, değil ise dğş1

6. öncelik:
dğş1 küçüktür dğş2

dğş1 küçük ya da eşittir dğş2

dğş1 eşittir dğş2

dğş1 farklıdır dğş2

dğş1 büyük ya da eşittir dğş2

dğş1 büyüktür dğş2

5. öncelik:
aritmetik toplama işlemi

aritmetik çıkarma işlemi

4. öncelik:
aritmetik çarpma işlemi

aritmetik bölme işleminde bölümü verir

aritmetik bölme işleminde kalanı verir

3. öncelik:
ilk karakterinden itibaren DİZGE içindeki DÜZENLİ_İFADE ile eşleşen kısım

2. öncelik:
DİZGE : DÜZENLİ_İFADE ile aynı.

DİZGE’nin KONUM’dan (1’den başlayarak sayılır) başlayan, belirtilen UZUNLUK’taki alt dizgesi.

DİZGE içinde KARAKTERLER’e ilk rastlanan konum, yoksa 0.

DİZGEnin uzunluğu.

+ ANDAÇ
ANDAÇ ’match’ gibi bir anahtar sözcük ya da ’/’ gibi bir işleç bile olsa bir dizge olarak yorumlanır.

1. öncelik:
( İFADE )
İFADE’nin değeri

Kabukta yorumlanması için öncelenmesi ya da yorumlanmaması için tırnak içine alınması gereken işleçlerden sakının. Karşılaştırmalar her ikisi de sayısal ise sayısal, değilse sözlük sırasına göredir. Örgüsel eşleşmeler \( ve \) arasındaki eşleşen dizge ile ya da null ile sonuçlanır; eğer \( ve \) kullanılmamışsa eşleşen karakter sayısıyla ya da 0 ile sonuçlanır.

Çıkış Durumu

İFADE ne null ne de 0 ise 0,
İFADE null veya 0 ise 1,
İFADE sözdizimsel olarak geçersizse 2,
bir hata oluşmuşsa 3’tür.

YAZAN

Mike Parker, James Youngman ve Paul Eggert tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/expr>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) expr invocation’

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0