Scroll to navigation

KDEINIT5(8) kdeinit5 användarhandbok KDEINIT5(8)

NAMN

kdeinit5 - Startprogram för program byggda med stöd för kdeinit, och för I/O-slavar.

ÖVERSIKT

kdeinit5 [--help] [[--no-fork] | [--no-kded] | [--suicide]] [[+program] | [program]]

BESKRIVNING

kdeinit5 är ett startprogram för processer som något liknar det berömda programmet init som används för att starta Unix. Det kör KDE-program och laddningsbara kdeinit-moduler (KLM:er), som startas effektivare.

Att använda kdeinit5 för att starta KDE-program gör att ett typiskt KDE-program startar ett antal gånger snabbare och reducerar minnesåtgång med en avsevärd mängd.

kdeinit5 är länkat med alla bibliotek som ett typiskt KDE-program behöver. Med denna teknik går det mycket fortare att starta ett program, eftersom bara själva programmet måste länkas, medan annars programmet samt alla bibliotek det använder måste länkas.

NACKDELAR

Processnamnet för program som startas via kdeinit5 är "kdeinit5". Problemet kan delvis lösas genom att ändra programnamnet som visas av ps. Dock ser program som killall bara kdeinit5 som processnamn. För att komma runt det, använd kdekillall (från kdesdk/scripts) för program startade via kdeinit5.

VÄLJARE

--help

Visa hjälp om väljare

--no-fork

Starta inte en ny process, dvs. avsluta inte förrän programmen som körs avslutas

--no-kded

Starta inte kded

--suicide

Avsluta när inga KDE-program längre körs

+program

kör program och hantera begäran

program

kör program utan att hantera någon begäran

ANVÄNDNING

Ett vanligt sätt att köra programmet är att bara ange följande kommando kdeinit5 program eller kdeinit5 +program

FILER

/tmp/kde-$USER/kdeinit5_$INSTANCE

...

MILJÖVARIABLER

$HOME

Anger nuvarande användares hemkatalog

$KDE_HOME_READONLY

Anger om nuvarande användares hemkatalog är skrivskyddad

$KDE_IS_PRELINKED

Om angiven, talar om för kdeinit5 att KDE-program är förlänkade.

(Förlänkning är en process som gör det möjligt att snabba upp den dynamiska länkningsprocessen.)

$KDE_DISPLAY

Om angiven, talar om för kdeinit5 att det kör på ett KDE-skrivbord.

SE OCKSÅ

kded5, kdekillall

FEL

Använd KDE:s felspårningssystem[1] för att rapportera fel.

AUTHORS

Waldo Bastian <bastian@kde.org>

Author.

Mario Weilguni <mweilguni@sime.com>

Author.

Lubos Lunak <l.lunak@kde.org>

Author.

NOTER

1.
KDE:s felspårningssystem
2013-12-18 KDE Ramverk Ramverk 5.0