Scroll to navigation

KDEINIT5(8) Manual d'usuari del kdeinit5 KDEINIT5(8)

NOM

kdeinit5 - Un llançador d'aplicacions implementades pel kdeinit, i per als esclaus KIO.

SINOPSI

kdeinit5 [--help] [[--no-fork] | [--no-kded] | [--suicide]] [[+programes] | [programes]]

DESCRIPCIÓ

El kdeinit5 és un llançador de processos semblant a l'ordre init que s'utilitza per a l'arrencada d'UNIX. Executa els programes del KDE i els mòduls que es poden carregar del kdeinit (KLM), iniciant-los de forma més eficient.

L'ús del kdeinit5 per a llançar les aplicacions KDE, fa que el temps d'inici d'una aplicació KDE típica, sigui dues vegades més ràpid i redueix el consum de memòria de manera substancial.

El kdeinit5 està enllaçat contra totes les biblioteques que necessita una aplicació KDE estàndard. Mitjançant aquesta tècnica, l'inici d'una aplicació és molt més ràpid perquè només necessita enllaçar amb l'aplicació mateixa, mentre que d'altra manera necessita enllaçar tant amb l'aplicació com a les biblioteques que usa.

DESAVANTATGES

El nom del procés de les aplicacions engegades mitjançant el kdeinit5 és «kdeinit5». Aquest problema es pot corregir en cert grau canviant el nom de l'aplicació com es mostra amb ps. De totes maneres, aplicacions com killall tan sols veuran el kdeinit5 com a nom de procés. Per a solucionar-ho utilitzeu kdekillall (de kdesdk/scripts) per a les aplicacions engegades mitjançant el kdeinit5.

OPCIONS

--help

Mostra ajuda quant a les opcions.

--no-fork

No bifurcar, és a dir, no sortir fins que finalitzin tots els programes executats.

--no-kded

No inicia el kded.

--suicide

Finalitza quan no quedin aplicacions KDE en execució.

+programes

Executa els programes tramitant les peticions de manipulació.

programes

Executa els programes sense tramitar les peticions de manipulació.

ÚS

Una manera estàndard per a executar aquest programa és simplement especificant l'ordre següent a l'indicatiu; kdeinit5 programa o kdeinit5 +programa

FITXERS

/tmp/kde-$USER/kdeinit5_$INSTANCE

...

VARIABLES DENTORN

$HOME

Especifica el directori d'inici de l'usuari actual.

$KDE_HOME_READONLY

Especifica si el directori d'inici de l'usuari actual és de només lectura.

$KDE_IS_PRELINKED

Si està establerta, li indica al kdeinit5 que els programes KDE estan preenllaçats.

(El preenllaçat és un procés que us permet augmentar la velocitat del procés d'enllaçat dinàmic).

$KDE_DISPLAY

Si està establerta, li indica al kdeinit5 que s'està executant en un escriptori KDE.

VEGEU TAMBÉ

kded5, kdekillall

ERRORS

Si us plau, useu el seguidor d'errors del KDE[1] (escriviu-hi en anglès) per a informar-ne.

AUTORS

Bastian, Waldo <bastian@kde.org>

Autor.

Weilguni, Mario <mweilguni@sime.com>

Autor.

Lunak, Lubos <l.lunak@kde.org>

Autor.

NOTES

1.
seguidor d'errors del KDE
18 de desembre de 2013 Frameworks del KDE Frameworks