Scroll to navigation

CVSREVERTLAST(1) [FIXME: manual] CVSREVERTLAST(1)

NOM

cvsrevertlast - Reverteix fitxers al CVS per una versió

SINOPSI

cvsrevertlast [nom_fitxer]

DESCRIPCIÓ

cvsrevertlast és emprat per a revertir tots els fitxers sobre la línia d'ordres per una versió en el CVS. Els fitxers no seran entregats.

Aquesta utilitat forma part del joc de desenvolupament de programari del KDE.

VEURE TAMBÉ

cvsblame(1)

AUTOR

Burton, Ben <>

Autor.
2 de febrer de 2005 [FIXME: source]